Списък на лицата подали декларация по чл.12 от ЗПУКИ

  • PDF

Име на лицето

Заемана позиция

1

Георги Иванов Икономов

Кмет

2

Владимир Николов Колчагов

Председател на Общински съвет

3

Сашка Георгиева Въчкова

Заместник-кмет

4

Александър Иванов Мацурев

Заместник-кмет

5

Стойчо Методиев Баненски

Заместник-кмет

6

Китан Петров Галчев

Кмет на гр. Добринище

7

Фаим Мехмед Молла

Кмет на с. Филипово

8

Елена Петрова Дашева

Кмет на с. Места

9

Емилия Петрова Пандева

Кмет на с. Кремен

10

Янко Василев Лейков

Кметски наместник с. Осеново

11

Марин Христов Белев

Кметски наместник с. Гостун

12

Марияна Георгиева Зинкова

Кметски наместник с. Обидим

13

Иван Николов Сакарев

Общински съветник

14

Димитър Костадинов Русков

Общински съветник

15

Георги Иванов Главчев

Общински съветник

16

Димитър Костадинов Юлев

Общински съветник

17

Костадин Иванов Дурчов

Общински съветник

18

Костадин Иванов Атанасов

Общински съветник

19

Александър Иванов Краваров

Общински съветник

20

Георги Димитров Думанов

Общински съветник

21

Петър Костадинов Баряков

Общински съветник

22

Асен Петров Кирицов

Общински съветник

23

Благой Георгиев Кишев

Общински съветник

24

Костадин Иванов Загорчин

Общински съветник

25

Евгения Йорданова Тренчева

Общински съветник

26

Петър Малинов Галчев

Общински съветник

27

Александър Георгиев Весков

Общински съветник

28

Малин Иванов Бистрин

Общински съветник

29

Иван Михайлов Кадев

Секретар

30

Димитрина Хр.Гогова-Чеканарова

Старши специалист ,,ТСУ”

31

Ева Апостолова Проева

Главен експерт ,,ТСУ”

32

Недялка Димитрова Калинкова

Главен специалист,,Земеделие”

33

Елина Радкова Чорбаджиева

Старши юрисконсулт

34

Елена Димитрова Донева

Старши експерт Упраление на проекти

35

Лиляна Първанова Рупчина

Началник отдел Счетоводство

36

Мариана Боянова Обецанова

Главен експерт ,,ИР”

37

Лиляна Костадинова Джамбазка

Старши специалист Обреден дом

38

Елена Иванова Тодева-Смедърчин

Старши експерт Управление на проекти

39

Иванка Борисова Кузманина

Началник отдел Обслужване

40

Виолета Трайчева Тренчева

Старши специалист Обществени поръчки

41

Мария Николова Сариева

Младши експерт Общинска собственост

42

Мария Димитрова Колчагова

Старши счетоводител

43

Николай Асенов Кушлев

Началник отдел ОРС

44

Милена Дончова Георгиева

Началник одел ТСУ

45

Мариана Борисова Терзиева

Главен специалист ГРАО

46

Лиляна Христова Гърбева

Старши счетоводил

47

Снежана Димитрова Рускова

Главен специалист ,,Техн.секретар”

48

Елка Димитрова Капизиина

Старши експерт Фронт офис

49

Елена Николаева Колчагова

Специалист ЧР

50

Димитър Николов Бистрин

Старши специалист Чистота

51

Катерина Петрова Янчовичина

Старши експерт ТСУ

52

Николина Димитрова Толина

Главен специалист Приходи

53

Десислава Димитрова Цукова

Старши експерт Приходи

54

Георги Иванов Нусторов

Началник отдел Приходи

55

Сашка Иванова Бояджиева

Старши специалист Фронт офис

56

Елисавета Иванова Кацарова

Старши специалист Обществени поръчки

57

Мария Иванова Пидова

Старши специалист ЧР

58

Марияна Димитрова Ръткова

Главен вътрешен одитор

59

Мария Христова Друнчилова

Старши специалист Общинска собственост

60

Константин Михайлов Кожарев

Старши специалист Озеленяване

61

Владимир Цветанов Кушлев

Технически сътрудник Домакин

62

Райна Борисова Зайкова

Старши специалист Обществени поръчки

63

Иванка Костадинова Бонкина

Мл.експерт Образование мл.дейности и спорт

64

Радослава Асенова Кирицова

Старши специалист Обществени поръчки

65

Райна Иванова Цигориина

Младши експерт Озеленяване

66

Риса Христова Хаджипопова

Младши юрисконсулт

67

Десислава Валентинова Хаджирускова

Директор Административно обслужване

68

Димитър Иванов Русков

Директор Финанси проекти и общ. поръчки

69

Цветанка Костадинова Обецанова

Началник отдел Общ.поръчки и проекти

70

София Томова Добринкова-Пантева

Старши специалист Общ.поръчки

71

Таня Станчева Джупанова

Началник отдел Канцелария

72

Георги Костадинов Янчовичин

Мл.специалист Гражданска защита

73

София Крумова Граченова

Вътрешен одитор

74

Николина Петрова Бояджииска

Старши специалист ,,ИР”

75

Eлена Христова Кушлева

Финансов контрольор

76

Виктория Георгиева Клечерова

Старши експерт Приходи

77

Росица Георгиева Рупчина

Секретар МКБППМН

78

Иванка Димитрова Янчовичина

Старши специалист- деловодител

79

Владимир Петров Ташев

Главен архитект

80

Маргарита Михайлова Осенова

Директор на ОДЗ Здравец

81

Яница Николаева Дивизиева

Старши счетоводител

82

Надежда Славчова Осевичина

Старши специалист ,,ИР”

83

Иванка Костадинова Марчева

Старши специалист

84

Рая Николова Солакова

Старши специалист ,, ИР”

85

Ружа Борисова Рускова

Специалист ,,ОРС”

86

Емилия Лазарова

Къшева Специалист ,,ИР”

87

Юлия Методиева Чучулайна

Специалист ,,ТСУ”

88

София Георгиева Радулова-Ушева

Младши експерт ,,ТСУ”

89

Магдалена Мирославова Боянова

Началник отдел ,,Канцелария”

90

Димитър Петров Клечеров

Юрисконсулт

91

Магдалена Любенова Юсева

Младши експерт ,,Екология и чистота”

92

Георги Иванов Кадев

Юрисконсулт

93

Мария Георгиева Малчова

Юрисконсулт

94

Мария Георгиева Златева

Младши експерт ,,ИР”

95

Мария Георгиева Пидова

Главен специалист –секретар ОбС Банско

96

Ани Костадинова Кушлева

Старши експерт ,,Приходи”

97

Петя Георгиева Ваканчина

Специалист ,,Гори”

98

Борис Николов Колчагов

Представител на Община Банско в съвета на директорите в ,,Хидроенерджи Банско”АД

99

Николай Симеонов Лечов

Управител ,,Общински паркинги-Банско”ЕООД

100

Магдалена Николова Арнаудова

Счетоводител-касиер

101

Цветан Славчов Липев

Специалист ,,ТСУ”

 

 medii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here