Конкурси, търгове и обяви

Показване на № 
1 Свободни работни места
2 О Б Я В Л Е Н И Е № 8 /15.02.2018 год.
3 О Б Я В Л Е Н И Е № 7 /15.02.2018 год.
4 О Б Я В Л Е Н И Е № 6 /15.02.2018 год.
5 ОБЯВА за продажба на ПАЯК
6 ОБЯВА за търг
7 ОБЯВА за търг
8 О Б Я В Л Е Н И Е № 5/15.01.2018 год.
9 ОБЯВЛЕНИЕ № 4, гр. Банско, 12.01.2018 год.
10 ОБЯВЛЕНИЕ № 3, гр. Банско, 12.01.2018 год.
11 СЪОБЩЕНИЕ
12 ОБЯВА
13 СЪОБЩЕНИЕ
14 Обявление № 95 от 18.12.2017 год.
15 О Б Я В Л Е Н И Е № 1/05.01.2018 год.
16 ОБЯВА
17 Съобщение
18 ЗАПОВЕД № РД-08-609/28.12.2017 г.
19 ЗАПОВЕД № РД-08-606/28.12.2017 г.
20 ЗАПОВЕД № РД-08-607/28.12.2017 г.
21 ЗАПОВЕД № РД-08-608/28.12.2017 г.
22 Решение №БД-21-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
23 О Б Я В Л Е Н И Е № 96/21.12.2017 год.
24 О Б Я В Л Е Н И Е № 95/21.12.2017 год.
25 О Б Я В Л Е Н И Е № 91/04.12.2017 год.
26 О Б Я В Л Е Н И Е № 92/05.12.2017 год.
27 Уведомление за инвестиционно предложение
28 Обявление за публична продажба
29 Обявление за публична продажба
30 ОБЯВА

medii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here