Конкурси, търгове и обяви

Показване на № 
1 Протокол комисия по Чл.37
2 Обявление № 51-04-08-2017
3 Обявление №69 на Реш № 503 от 2017
4 Обявление №68 на Реш № 502 от 2017
5 Обявление №67-2017 Заповед 01-17-76
6 Обявление №63-2017 Заповед 01-17-78
7 Обявление №62-2017 Заповед 01-17-77
8 Обявление №61-2017 Заповед 01-17-75
9 Обявление №60-2017 Заповед 01-17-68
10 Обявление №59 на Решение № 471 от 2017
11 ОБЯВА
12 ОБЯВА
13 ОБЯВА
14 ОБЯВА
15 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА МАЛОМЕРНИ ИМОТИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД
16 ОБЯВА
17 ОБЯВА
18 ОБЯВА
19 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
20 ОБЯВА
21 ОБЯВА
22 ОБЯВА
23 ОБЯВА
24 ОБЯВА
25 Съобщение
26 ОБЯВА
27 ОБЯВЛЕНИЕ
28 Съобщение за продажба чрез търг
29 ОБЯВА
30 ОБЯВА

medii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here