Конкурси, търгове и обяви

Показване на № 
1 О Б Я В Л Е Н И Е № 35/19.07.2018 год.
2 О Б Я В Л Е Н И Е № 34/17.07.2018 год.
3 ОБЯВЛЕНИЕ
4 О Б Я В Л Е Н И Е № 33/17.07.2018 год.
5 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
6 Уведомление за публична продан
7 ОБЯВЛЕНИЕ
8 Обявление
9 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
10 Съобщение за публична продан
11 Списък на допуснатите кандидати за длъжността "Началник отдел Приходи"
12 Свободни работни места
13 СЪОБЩЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.69 И ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.70 ОТ /ППЗСПЗЗ/ ЗА СТОПАНСКАТА 2018/2019г.
14 О Б Я В А
15 ОБЯВА
16 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
17 ОБЯВЛЕНИЕ
18 ОБЯВЛЕНИЕ
19 ОБЯВЛЕНИЕ
20 ОБЯВЛЕНИЕ
21 ОБЯВЛЕНИЕ
22 Уведомление
23 О Б Я В Л Е Н И Е № 29/07.06.2018 год.
24 О Б Я В Л Е Н И Е № 28/07.06.2018 год.
25 О Б Я В Л Е Н И Е № 27/07.06.2018 год.
26 О Б Я В Л Е Н И Е № 26/07.06.2018 год.
27 СЪОБЩЕНИЕ
28 ЗАПОВЕД №РД-08-106/10.05.2018
29 Съобщение за публична продан
30 ЗАПОВЕД №РД-08-107/11.05.2018

medii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here