Конкурси, търгове и обяви

Показване на № 
1 СЪОБЩЕНИЕ
2 Търг за отдаване на дървесина от гори, собственост на община Банско, стопанисвани от ТП "ДГС Добринище"
3 ОБЯВА
4 ЗАПОВЕД - Забрана за палене на стърнища
5 Съобщение
6 ОБЯВА
7 СЪОБЩЕНИЕ №21 от 27.03.2017 год.
8 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
9 Обявление № 16 от 03.02.2017 год.
10 СЪОБЩЕНИЕ
11 РАЗЯСНЕНИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛАДЕНЦИ ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИ ПОТРЕБНОСТИ
12 ОБЯВА
13 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
14 ОБЯВА
15 О Б Я В А
16 О Б Я В Л Е Н И Е № 12/31.01.2017 год.
17 О Б Я В Л Е Н И Е № 11/27.01.2017 год.
18 О Б Я В Л Е Н И Е № 10/28.01.2017 год.
19 О Б Я В Л Е Н И Е № 9/23.01.2017 год.
20 О Б Я В Л Е Н И Е № 8/23.01.2017 год.
21 О Б Я В Л Е Н И Е № 7/23.01.2017 год.
22 О Б Я В Л Е Н И Е № 6/23.01.2017 год.
23 ОБЯВЛЕНИЕ № 15 / гр. Банско, 03.02.2017 год.
24 ОБЯВЛЕНИЕ № 14 / гр. Банско, 03.02.2017 год.
25 ОБЯВЛЕНИЕ № 13 / гр. Банско, 03.02.2017 год
26 ОБЯВА
27 О Б Я В Л Е Н И Е №5/06.01.2017 год.
28 О Б Я В Л Е Н И Е №4/06.01.2017 год.
29 О Б Я В Л Е Н И Е №3/06.01.2017 год.
30 О Б Я В Л Е Н И Е № 2/06.01.2017 год.

medii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here