Свободни работни места

  • PDF

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за свободните работни местав Д“БТ” - Разлог

към

25.08.2017

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог

Тел. За връзка: 0747 / 80-903

Бр. лица

Професия / длъжност

Изисквания за образование,

квалификация, умения и други

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 38 места

2

Лекар,хирург

Висше образование

2

Лекар,анастезиолог

Висше образование

1

Лекар,инфекционни болести

Висше образование

1

Инжинер,техническо производство

Висше техническо образование

1

Медицинска сестра

Висше образование

1

Възпитател

Висше образование

2

Учител география и икономика

Висше образование

3

Учител по БЕЛ

Висше образование

3

Учител по английски език

Висше образование

1

Учител по химия и околна среда

Висше образование

3

Учител по изобразително изкуство

Висше обравование

1

Учиктел по физика

Висше образование

2

Учител по философия

Висше образование

1

Учител по свят и личност

Висше образование

2

Възпитател начален етап

Висше образование

1

Учител по икономически дисциплини

Висше образование

1

Учител по история и цивилизация

Висше образование

3

Учител по математика

Висше образование

1

Учител по етика и право

Висше образование

3

Учител по музика

Висше образование

1

Учител по физика и астрономия

Висше образование

1

Учител по химия и физика-400 часа годишно

Висше образование

2

Учител по физическо възпитание – 200 часа

Висше образование

1

Учител по руски език

Висше образование

1

Маркетинг,мениджър

Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 105 места

14

Сервитьор

Средно образование, английски и руски език

 

7

Шивач

Основно, средно образование

 

1

Работник-кухня

Основно,средно образование

 

1

Обслужващ магазин

Средно образование

 

8

Барман

Средно образование

 

17

Камериер

Основно, средно образование

 

4

Продавач-консултант

Средно образование

 

1

Продавач-закуски

Средно образование

 

10

Готвач

Средно образование

 

8

Администратор, хотел

Средно образование

 

3

Монтьор, ел.оборудване

Средно образование

 

1

Сметосъбирач

Без изискване за образование

 

1

Склададжия

Средно образование

 

1

Работник, поддръжка на сгради

Средно образование

 

1

Шофьор, лекотоварен автомобил

Средно образование, кат. „В”

 

1

Заварчик

Средно

 

1

Масажист

Средно образование

 

1

Техник,механик

Средно образование

 

2

Шлосер

Средно,основно образование

 

3

Общ работник

Начално,основно,средно образование

 

5

Кофражист

Начално,основно,средно обрязование

 

1

Главен камериер

Средно образование

 

1

Пиколо

Средно образование

 

1

Дърводелец-конструкции

Основно,средно образование

 

1

Опаковач

Основно,средно образование

 

4

Машинен оператор-дървообработване

Основно,средно образование

 

4

Обслужващ бензиностанция

Средно образование

 

2

Пълнач на пелети

Освно,средно образование

 
         

 

 medii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here