Свободни работни места

  • PDF

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за свободните работни местав Д“БТ” - Разлог

към

14.07.2017

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог

Тел. За връзка: 0747 / 80-903

Бр. лица

Професия / длъжност

Изисквания за образование,

квалификация, умения и други

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 8 места

2

Лекар,хирург

Висше образование

2

Лекар,анастезиолог

Висше образование

1

Лекар,инфекционни болести

Висше образование

1

Мениджър-продажби

Висше образование

1

Инжинер,техническо производство

Висше техническо образование

1

Медицинска сестра

Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 192 места

32

Сервитьор

Средно образование, английски и руски език

 

35

Шивач

Основно, средно образование

 

3

Касиер

Средно образование

 

4

Помощник готвач

Средно образование

 

12

Барман

Средно образование

 

2

Пиколо

Основно образование

 

13

Камериер

Основно, средно образование

 

3

Продавач-консултант

Средно образование

 

9

Готвач

Средно образование

 

12

Администратор, хотел

Средно образование

 

6

Дърводелец

Основно, Средно образование

 

2

Работник, поддръжка спортни съоражение

Основно, средно образование

 

1

Работник, подови облицовки и настилки

Средно образование

 

4

Мияч-съдове

Основно образование

 

1

Перач

Начално, основно, средно образование

 

4

Монтьор, ел.оборудване

Средно образование

 

1

Тапицер

Основно, средно образование

 

1

Домакин, сгради

Средно образование

 

1

Фитнес инструктор

Основно образование

 

1

Работник,сглобяване на детайли

Средно образование

 

2

Събирач

Основно, средно образование

 

1

Фактурист

Средно образование

 

8

Работник, строителство

Основно, средно образование

 

20

Работник, озеленяване

Начално, основно, средно образование

 

1

Кредитен специалист

Средно образование, компютърна грамотност

 

1

Асистент, офис

Средно образование, английски език

 

1

Магазинер

Основно образование

 

2

Обслужващ бензиностанция

Средно образование

 

4

Работник,обработка на дърво

Начално,основно,средно образование

 
         

 

 medii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here