Свободни работни места

  • PDF

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за свободните работни местав Д“БТ” - Разлог

към

10.11.2017

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог

Тел. За връзка: 0747 / 80-903

Бр. лица

Професия / длъжност

Изисквания за образование,

квалификация, умения и други

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 13 места

2

Лекар,хирург

Висше образование

2

Лекар,анастезиолог

Висше образование

1

Лекар,инфекционни болести

Висше образование

1

Салонен управител

Висше образование

1

Учител по английски език ½ щат

Висше образование

1

Маркетинг,мениджър

Висше образование

1

Експерт,управление на собствеността

Висше образование

1

Управител,хотел

Висше образование

1

Администратор,хотел

Висше образование

1

Аниматор

Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 413 места

 

84

Камериер/камерирка

Основно, средно образование

 

101

Сервитьор

Средно образование

 

44

Барман

Средно образование

 

10

Пиколо

Средно образование

 

5

Масажист

Средно образование

 

35

Администратор, хотел

Средно образование

 

12

Общ работник

Основно образование

 

36

Готвач

Средно образование

 

2

Машинист,пътно-строителни машини

Основно,средно образование

 

1

Пълнач-пелети

Основно,средно образование

 

4

Чистач/хигиенист

Начално,основно,средно образование

 

10

Касиер

Средно образование

 

5

Дърводелец,меберист

Основно,средно образование

 

1

Техник-механик,двигатели

Средно образование

 

2

Работник поддръжка

Средно образование

 

1

Бояджия,изделия от дърво

Основно,средно образование

 

6

Помощник готвач

Средно образование

 

1

Главен готвач

Средно образование

 

8

Мияч,съдове

Начално,основно,средно образование

 

1

Пазач

Основно,средно образование

 

4

Работник,кухня

Основно,средно образование

 

3

Сладкар

Средно образование

 

1

Отговорник,спомагателни дейности

Средно образование

 

3

Огняр

Основно,средно обрязование

 

2

Продавач-консултант

Средно образование

 

3

Спасител,басейн

Средно образование

 

2

Работник,строителство

Основно,средно образование

 

1

Машинен оператор,пералня

Начално,основно,средно образование

 

1

Домакин

Средно образование

 

2

Аниматор

Средно образование

 

1

Отговорник търговска зала

Средно образование

 

1

Факторист

Средно образование

 

1

Техник,ел.техника

Средно образование

 

1

Работник,обработнка на дърво

Основно,средно образование

 

15

Секач

Средно образование

 

1

Шофьор,самосвал

Средно образование

 

1

Сметосъбирач

Основно образование

 

1

Портиер

Средно образование

 
         


medii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here