Свободни работни места

  • PDF

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за свободните работни местав Д“БТ” - Разлог

към

17.03.2017

 

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог

Тел. За връзка: 0747 / 80-903

Бр. лица

Професия / длъжност

Изисквания за образование,

квалификация, умения и други

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 12места

2

Лекар,хирург

Висше образование

2

Лекар,анастезиолог

Висше образование

1

Оперативен счетоводител

Висше образование

1

Системеп администратор

Висше образование

1

Управител на ресторант

Висше образование

1

Ръководител,отдел в хотел

Висше образование

1

Организатор,маркетинг

Висше образование

1

Касиер

Висше образование

1

Счетоводител

Висше образование

1

Младши експерт

Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –106 места

7

Сервитьор

Средно образование, английски и руски език

 

23

Шивач

Основно,средно образование

 

7

Администратор

Средно образование,англ.език

 

1

Касиер

Средно образование

 

5

Пълнач

Основно образование

 

3

Барман

Средно образование

 

1

Перач (ръчно)

Начално, основно образование

 

1

Майстор,пройзводство тестени изделия

Средно образование

 

11

Камериер

Основно,средно образование

 

 4

Продавач-консултант

Средно образование

 

2

Работник, повърхностна обработка на дърво

Средно образование

 

2

Пакетировач

Начално,основно,средно образование

 

1

Маш.оператор-месни продукти

Начално,основно,средно образование

 

3

Пазач,невъоражена охрана

Средно образование

 

1

Дърводелец

Основно,средно образование

 

2

Отговорник търговска зала

Средно образование

 

4

Готвач

Средно образование

 

4

Пиколо

Средно образование

 

1

Сладкар

Средно образование

 

1

Спасител,басейн

Средно образование

 

1

Ел.техник,стройтелен

Средно образование

 

2

Работник подови облицовки и настилки

Средно образование

 

1

Техник ,поддръжка на сгради

Средно образование

 

1

Домакин

Средно образование

 

4

Общ работник

Основно образование

 

1

Масажист

Средно образование

 

5

Носач-товарач

Основно,средно образование

 

3

Шофьор,лек автомобил

Основно,средно образование

 

1

Спедитор

Средно образование

 

1

Автомонтьор

Средно образование

 

1

Монтьор текстилни машини

Средно образование

 

1

Шлосер

Средно образование

 
         


medii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here