Свободни работни места

  • PDF

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за свободните работни местав Д“БТ” - Разлог

към

12.01.2018

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог

Тел. За връзка: 0747 / 80-903

Бр. лица

Професия / длъжност

Изисквания за образование,

квалификация, умения и други

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 място

1

Учител по английски език

Висше образование

1

Учител по физика и астрономия ¼ щат

Висше образование

1

Учител детска градина

Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 84 места

 

17

Камериер/камериерка

Основно, средно образование

 

18

Сервитьор

Средно образование

 

12

Администратор, хотел

Средно образование

 

2

Общ работник

Основно образование

 

6

Готвач

Средно образование

 

1

Спасител, басейн

Средно образование

 

3

Машинен оператор, пералня

Начално,основно,средно образование

 

15

Шивач

Основно,средно образование

 

2

Шофьор товарен автомобил

Средно образование

 

1

Охранител

Средно обраезование /чужд език/

 

1

Техник, механик

Средно образование

 

2

Галванотехник

Средно образование

 

4

Шлосер

Средно образование

 
         


medii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here