Свободни работни места

  • PDF

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за свободните работни местав Д“БТ” - Разлог

към

21.04.2017

 

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог

Тел. За връзка: 0747 / 80-903

Бр. лица

Професия / длъжност

Изисквания за образование,

квалификация, умения и други

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 7 места

2

Лекар,хирург

Висше образование

2

Лекар,анастезиолог

Висше образование

2

Счетоводител

Висше образование

1

Ръководител компютърен кабинет

Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –107места

15

Сервитьор

Средно образование, английски и руски език

 

17

Шивач

Основно,средно образование

 

1

Касиер

Средно образование

 

5

Пълнач

Основно образование

 

2

Барман

Средно образование

 

1

Майстор,производство тестени изделия

Средно образование

 

7

Камериер

Основно,средно образование

 

   3

Продавач-консултант

Средно образование

 

1

Отговорник търговска зала

Средно образование

 

4

Готвач

Средно образование

 

2

Пиколо

Средно образование

 

4

Общ работник

Основно образование

 

2

Масажист

Средно образование

 

3

Шофьор, лек автомобил

Основно,средно образование

 

1

Спедитор

Средно образование

 

1

Автомонтьор

Средно образование

 

1

Монтьор текстилни машини

Средно образование

 

1

Шлосер

Средно образование

 

2

Пекар

Основно, Средно образование

 

2

Ковач

Средно образивание

 

1

Шофьор, тежкотоварен автомобил

Средно образование

 

20

Работник, озеленяване

Начално образование

 

1

Мияч,превозни средства

Средно образование

 

1

Склададжия

Средно образование

 

1

Работник,подови облицовки и настилки

Средно образование

 

2

Администратор на хотел

Средно образование

 
         


medii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here