Свободни работни места

  • PDF

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за свободните работни местав Д“БТ” - Разлог

към  09.03.2018

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог

 

Тел. За връзка: 0747 / 80-903

Бр. лица

Професия / длъжност

Изисквания за образование,

квалификация, умения и други

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 9 място

1

Лекар,инфекционни болести

Висше образование

2

Лекар,анастезиолог

Висше образонаие

2

Лекар,хирург

Висше образование

1

Кредитен специалист,банка

Висше,средно образование

3

Трудов посредник

Висше,средно образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –147 места

 

12

Камериер/камериерка

Основно, средно образование

 

17

Сервитьор

Средно образование

 

5

Барман

Средно образование

 

11

Администратор, хотел

Средно образование

 

2

Продавач-консултант

Средно образование

 

16

Готвач

Средно образование

 

2

Общ работник

Основно образование

 

1

Машинен оператор, пералня

Начално,основно,средно образование

 

22

Шивач

Основно,средно образование

 

1

Шофьор товарен автомобил

Средно образование

 

6

Охранител

Средно обраезование /чужд език/

 

3

Техник, механик

Средно образование

 

1

Пом.готвач

Средно образование

 

1

Мениджър,екип

Средно образование

 

3

Водач,мотокар

Средно образование

 

2

Пиколо

Средно образование

 

1

Отчетник,счетоводство

Средно,висше образование

 

1

Багерист

Основно,средно образование

 

5

Машинен оператор,производство на пелети

Средно образование

 

3

Техник,ел.системи

Средно образование

 

1

Пазач

Основно,средно образование

 

2

Дърводелец,мебелист

Средно образование

 

1

Чистач

Основно,средно облазование

 

1

Асистент,офис

Средно образование

 

2

Бояджия,стоманени конструкции

Основно,средно образование

 

1

Машинен оператор,металорежещи машини

Средно образование

 

3

Шлосер

Средно образование

 

1

Галванотехник

Средно образование

 

20

Строителни работници

Основно,средно образование

 


medii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here