Свободни работни места

  • PDF

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за свободните работни местав Д“БТ” - Разлог

към

19.05.2017

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог

Тел. За връзка: 0747 / 80-903

Бр. лица

Професия / длъжност

Изисквания за образование,

квалификация, умения и други

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 места

2

Лекар,хирург

Висше образование

2

Лекар,анастезиолог

Висше образование

1

Счетоводител

Висше образование

1

Мениджър-продажби

Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –246 места

43

Сервитьор

Средно образование, английски и руски език

 

45

Шивач

Основно,средно образование

 

3

Касиер

Средно образование

 

7

Пълнач

Основно образование

 

14

Барман

Средно образование

 

3

Майстор,производство на хлебни и тестени изделия

Средно образование

 

26

Камериер

Основно,средно образование

 

3

Продавач-консултант

Средно образование

 

25

Готвач

Средно образование

 

3

Масажист

Средно образование

 

2

Шофьор, лек автомобил

Основно,средно образование

 

   16

Админитратор на хотел

Средно образование

 

5

Дърводелец

Основно, Средно образование

 

2

Ковач

Средно образивание

 

1

Работник , стройтелство

Основно,средно образование

 

20

Работник, озеленяване

Начално образование

 

1

Мияч,превозни средства

Средно образование

 

1

Склададжия

Средно образование

 

1

Работник,поддръжка

Основно образование

 

3

Чистач,хигиенист

Начално,основно образование

 

   2

Шофьор,самосвал

Средно образование

 

   5

Работник,подови облицовки и настилки

Средно образование

 

   2

Машинист,еднокофов багер

Основно,средно образование

 

   1

Мияч-съдове

Основно образование

 

   1

Майстор-готвач

Средно образование

 

   2

Пекар

Основно,средно образование

 

   1

Работник,кухня

Основно,средно образование

 

   1

Общ работник

Основно,средно образование

 

   3

Машинен оператор

Основн,средно образование

 

   3

Перач

Начално,основно,средно образование

 
         


medii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here