Съобщение

  • PDF

Община Банско и БалБок Инжинеринг АД организират Мобилен събирателен пункт за безплатно приемане на опасни отпадъци от домакинствата:

  • Живачни термометри и живак
  • Лакове и бояджийски материали
  • Домакински препарати и химикали
  • Негодни препарати за растителна защита
  • Лекарства с изтекъл срок на годност

Пунктът ще бъде разположен:

20.04.2017 г. от 10.00 до 16.00 часа

на улица „Цар Симеон“ (шарен мост)

 medii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here