Важно съобщение

  • PDF

Във връзка с предстоящите на 06.11.2016 г. избори за президент и вицепрезидент, провеждането на същата дата на национален референдум и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс, кметът на община Банско издаде заповеди за промяна на номерацията на избирателните секции, както и за техния обхват. Жителите на град Банско и град Добринище следва да имат предвид, че броят на секциите е увеличен, а обхвата т.е. адресите, попадащи в съответната избирателна секция не съвпадат с тези досега.

Общинска администрация - Банско препоръчва на жителите си да направят необходимата справка след публикуването на избирателните списъци на официалната електронна страница www.bansko.bg, раздел Избори за президент и вицепрезидент и национален референдум, на входа на Читалище "Никола Вапцаров" - Банско, на витрините на Пенсионерски клуб - гр. Банско и на входа на Читалище "Димитър Благоев" - гр. Добринище.

Направените промени в броя и обхвата на избирателните секции на територията на общината, са продиктувани от мотивите за намаляване на броя гласуващи в една избирателна секция и възможността за струпване на чакащи да упражнят правото си на глас.

Izbori-1-539x403medii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here