„Детско полицейско управление” в Начално училище „Св. Паисий Хилендарски”

  • PDF

100 8549На 6 октомври  2016г. започна първото занятие  по График на плануваните лекции и занятия за І учебен срок на 2016/2017 година по Програма  „Детско полицейско управление”.

Тази програма е съвместна инициатива между Министерството на образованието и Министерство на Вътрешните работи, започнала през 2015/2016 година.

 Инспектор  Евдокия Топузова проведе първата среща с учениците от „Детско полицейско управление”, на която се представи и ги запозна с предстоящите дейности на съвместната работа.

На занятието присъства и Катя Божкова – мед. сестра, която изнесе беседа на тема: ”Оказване на първа долекарска помощ”. Тя запозна учениците с различните видове рани и техните превръзки.

На всички ученици бе дадена възможност на практика да реализират наученото. По време на упражненията те споделиха много впечатления от техния макар и малък опит.medii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here