Кметът на Банско Георги Икономов подписа договори за назначение на 13 безработни лица

  • PDF

Кметът на община Банско, Георги Икономов, подписа трудовите договори на тринадесет безработни лица, жители на общината. Назначенията са в изпълнение на регионална програма за заетост, финансирана от Министерството на труда и социалната политика. Под контрола на общинските служители, регистрираните в местното Бюро по труда трайно безработни, ще извършват дейности по почистване на отводнителни каналии други обществени площи за срок до 31.03.2017 г. Мярката се реализира като инструмент за регулиране на заетостта сред уязвимите групи чрез разкриване на нови работни места.

dogovor-001

dogovor-002

dogovor-003medii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here