Читалище „Никола Вапцаров – 1894г.”, гр.Банско проведе своето редовно Общо отчетно – изборно събрание

  • PDF

При кворум присъствали 84 от общо 131 действителни членове, читалище „Никола Вапцаров – 1894г.”, гр.Банско проведе своето редовно Общо отчетно–изборно събрание. Г-жа Райна Икономова, Председател на читалищното Настоятелство, направи отчет за дейността на институцията за периода 2014 – 2016г. Отчет за изразходените финансови средства за отчетения период бе докладван от Катя Газянова – счетоводител на читалището. Общото събрание обсъди и прие двата отчетни доклада. Направен бе избор на ръководни органи на читалището за следващия три годишен период. С тайно гласуване, за членове на Настоятелството на читалище „Никола Вапцаров – 1894г.” бяха избрани – Райна Икономова, Николина Боина, Елена Палазова, Елеонора Барякова, Катерина Гинчина, Виолета Тренчева и Тодорка Тодева.

За Председател на Настоятелството, за втори мандат, единодушно бе избрана г-жа Райна Икономова. Общото събрание гласува и избра състава на Проверителната комисия – Владимир Баряков, Мая Стоицева и Елена Калайджиева.

bansko-centarmedii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here