Регионалният съвет за развитие и Регионалния координационен комитет два дни заседаваха в Банско

  • PDF

Кметът на община Банско, Георги Икономов, взе участие в съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, което се проведе в курорта тези дни.

На председателстваното от областния управител Бисер Михайлов заседание, бе представена информация относно предстоящия старт на четвърта процедура по присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво. Процедурата дава възможност на общините да докажат, че покриват 12-те принципа за добро демократично управление, приети със Стратегията за иновации и добро управление на Съвета на Европа. Община Банско е носител на Етикета от 2015г., който е атестат за съвременно общинско управление, в което гражданина има водещо място.

„Възнамеряваме отново да се включим в конкурса, организиран от МРРБ като акредитиран партньор на Съвета на Европа. За да бъде присъден този Етикет се преминава през тежка процедура, която включва провеждане на социологическо проучване на гражданското мнение, проучване сред общинските съветници, оценяване на кандидатурите от двама независими експерти, докато се стигне до вземане на окончателно решение от комисията“, коментира кмета Икономов предстоящия конкурс.

По време на заседанието бе представена актуална информация за възможностите за кандидатстване по програми Life, Хоризонт 2020, Балкани-Средиземно море, както и напредъка в изпълнението на оперативните програми 2014-2020г. и програмите за териториално сътрудничество 2014-2020г. към м. декември 2016 г.    

zasedanie-001

zasedanie-002

zasedanie-003medii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here