Община Банско разкрива стажантски позиции за летни студентски стажове

  • PDF

Общинска Администрация Банско разкрива стажантски позиции за летни студентски стажове. Като координатор по Програмата за студентски стажове в държавната администрация за 2017г., община Банско ще предостави възможност за провеждане на пълноценни стажове за студенти в структурата си. Програмата има за цел да предостави на студентите практически опит, нови професионални умения и да ги запознае с държавната администрация.

За провеждане на стаж могат да кандидатстват български студенти, които се обучават в български или в чуждестранни висши училища, както и чуждестранни студенти, които се обучават в български висши училища. Кандидатите трябва да са с непрекъснати студентски права и да се обучават в професионалното направление, което се изисква за конкретната стажантска позиция.

За участие в процедурите за набиране и подбор кандидатите трябва да създадат свой профил в портала www.staj.government.bg, като се регистрират чрез попълване на формуляр за регистрация онлайн. Кандидатстването за обявените позиции се извършва онлайн от 20 март до 23 април 2017 г., като всеки кандидат може да посочи не повече от пет стажантски позиции.

studentski-stajovemedii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here