Кметът на Банско Георги Икономов преряза лентата на обновена многофамилна жилищна сграда

  • PDF

Кметът на Банско, Георги Икономов, преряза лентата на обновена многофамилна жилищна сграда, намираща се на ул. „Драма” 1, в курортния град. С подписването на акт образец 2, през август миналата година започна санирането на блока, отговарящ на условията от  първия етап от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за  одобрение на кандидатури на сгради с минимум от 36 апартамента. Изпълнените мерки за енергийна ефективност са поставяне на изолация, подмяна на дограмата и покривната конструкция. Бяха извършени обследвания за установяване на техническите характеристики и изготвяне на технически паспорт на съществуващата сграда, обследване на енергийна ефективност и издаване на сертификат за енергийни характеристики на обекта. Изпълнен бе инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване на енергийната ефективност на жилищната сграда - блок 1 и изготвяне на доклад за оценка на съответствие и упражняване на независим строителен надзор, контрол на СМР и изготвяне на технически паспорт. Общата стойност на проекта е 868 120,44 лева с ДДС.

„Чрез прилаганите мерки, включени в Националната програма за енергийна ефективност, огромна част от българските домакинства имат възможност да намалят енергопотреблението си и да постигнат икономия на разходите. Подпомагайки финансово и организационно бенефициента в лицето на Сдружение на собствениците „Драма” 1, Банско”, Община Банско създаде необходимите условия 55-те домакинства, намиращи се в санираната сграда, да удължат живота на панелните си жилища, да подобрят естетическия им вид, както и да намалят разходите си за отопление. Използвам възможността да благодаря за всички фирми изпълнители на дейностите, заложени по проекта, а именно Обединение „Банско 2015” ДЗЗД, „Икар консулт” АД, „Консултантска инженерна група” ООД и „Тринити Ем Ти Ви” ЕООД” заяви Икономов по време на церемонията.

Още седем сдружения на собствениците на жилища в многофамилни сгради в община Банско очакват одобрение на своите кандидатури, подадени по втория етап от Националната програма.sgrada-008medii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here