Изложба във връзка със Световния ден на Земята – 22 април

  • PDF

На 24 април в Дом на изкуствата – гр. Банско ще бъде открита фотоизложба, представяща разнообразието от дюнни местообитания по Черноморието и скалите и сипеите в предпланинските и планински територии на България.

Изложбата се организира на инициатива на Местната комисия за борбра срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Банско по случай Световния ден на Земята – 22 април. Специален гост ще бъде проф. Д-р Светлана Банчева, ръководител на отдел Растително и гъбно разнообразие и Екосистемни изследвания към БАН.

Заповядайте!

04totmedii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here