Ден на розовата фланелка

  • PDF

За втора година учители и ученици от НУ „Св. Паисий Хилендарски” се включиха в кампанията „Ден на розовата фланелка” под мотото : „Не на тормоза! Да, на приятелството!”.

Всички изразиха съпричастността си като закачиха розови лентички и балони в класните стаи с различни послания. Ученици от ІV „б” клас запознаха всички класове със стъпките, които трябва да предприемем, ако сме жертва на тормоз, ако сме свидетели на тормоз или тормозим другите.

Всички желаем НУ „Св. Паисий Хилендарски” да е място на приятелство, подкрепа и взаимно уважение.1medii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here