Денят на търпението в ПГЕЕ гр. Банско

  • PDF

25 март – Денят на търпението през тази година в ПГЕЕ гр. Банско премина под мотото „Търпението е в основата на постоянството и знанието”.Този текст бе изписан на лентичките, с които бяха закичени ученици и учители още при влизането в сградата на гимназията.За отбелязване на Деня бе предварително подготвено тематично табло, което трябваше да акцентира върху търпението и толерантността на пътя.Авторската презентация на Ив.Златев от XIIб привлече вниманието с актуалната проблематика за търпимостта между етносите и расите.На класните ръководители бяха подготвени текстове „Четирите стъпки на търпението”, с които да запознаят учениците си в предстоящия час на класа.Колективът на ПГЕЕ се стреми да възпитава доброта, съпричастие, търпимост и толерантност у своите ученици и вярва, че младите хора трябва да бъдат мотивирани да показват тези свои качества.dt-001medii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here