Закриване на учебната година

  • PDF

Довиждане, училище!

Здравей, ваканция!

И тази година в НУ ”Св. Паисий Хилендарски”, гр. Банско тържествено бе закрита учебната 2015-2016 година. С просълзени очи учениците от IVа и IV б класове се разделиха със своите любими учители: г-жа Елена Георгиева и г-жа Драга Кехайова. Четвъртокласниците получиха своето първо удостоверение за завършена начална училищна степен.

За отлични резултати, за участие в конкурси, състезания и извънкласни дейности учениците от I до IV клас получиха грамоти и ваучери, дарени от г- г Владимир Колчагов.

За своя упорит труд през четирите години бяха наградени отличниците на класовете Петя Пахова и Стефани Вълева, а за отличник на випуск 2012/2016 г. - Симона Йорданова.

Благодарствено писмо от името на родителите бе връчено до Директора и колектива на училището.zuchg-001medii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here