ИЗ ДЕЙНОСТТА НА КЛУБ ,,ГРАМОТНИ ДНЕС И В УТРЕШНИЯ ДЕН“

  • PDF

В ПГССТ ,,Алеко Константинов“ – гр. Банско кипи интензивна дейност по проект ,,Заедно напред“ BG05M2OP001-3.002-0072-C02, спечелен по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“2014-2020г.

През изминалата седмица се открои дейността на Клуб ,,Грамотни днес и в утрешния ден“ с ръководител Роза Козарева, учител по български език и литература. Планираното мероприятие – среща с литературния деец от гр. Банско– Константин Икономов се осъществи в кабинета по български езикв ПГССТ ,,Алеко Константинов“.

Тържествено и емоционално, в непринудена обстановка, г-н Константин Икономов запозна накратко учениците с литературната си дейност и със спецификата на своето стихотворство. Учениците рецитираха стихове от стихосбирката на поета ,,Требник“ и задаваха интересни въпроси, относно важни житейски истини, залегнали в стиховете. Песента от стихосбирката ,,Мурови стребла“-,,Змей люба мамо, змей кье си зема“, написана на бански диалект, впечатли публиката с умението на автора по неповторим начин да пресъздава мелодичността и автентичността на банския говор.

Константин Икономов благодари за поканата да събеседва с младежите и им пожела да бъдат себе си, както и да не се отказват от това да изказват житейските си разсъждения в стихове, защото у всеки един от тях се крие бъдещ талант. Поетът подари на Клуба своята нова стихосбирка ,,Часовник от пясък“.

Гости на мероприятието бяха председателят на проекта, г-жа Стефка Христова и координаторът, г-жа Ирина Станчева, както и ръководители и членове на други клубове. Председателят на Проекта поздрави учениците за интересното мероприятие и отново подчерта основната цел на проекта - ,,Равни възможности за учениците с различни идентичности“.gramotni-dnes-006medii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here