,,Над мойта земя в небето опира Пирин“

  • PDF

   На 6.12.2016 г. под мотото ,,Над мойта земя в небето опира Пирин“ учениците от ПГССТ ,,Алеко Константинов“, участващи в Клуб ,,Грамотни днес и в утрешния ден“, се включиха във Вапцаровите тържества, посветени на 107 години от раждането на великия поет.

   Мероприятието бе организирано от ръководителя на клуба Роза Козарева и проведено в Музеен комплекс „Никола Вапцаров“. Една от задачите на Клуба ,,Грамотни днес и в утрешния ден“, организиран по проект ,,Заедно напред“ BG05M2OP001-3.002-0072-C02, спечелен по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“2014-2020г. е свързана с развитието на таланта и уменията на децата от етнически малцинства. Чрез представителни изяви в областта на литературната и публицистичната дейност, младежите добиват самочувствие за предизвикателствата в утрешния ден.

   Членовете на Клуба разгледаха обстановката, в която израства бъдещият поет и се впечатлиха от разказа за живота на Никола Вапцаров – гордостта на Банско.

   Литературният спектакъл по стихове на поета, изнесен от учениците в родната му къща, убедително показа, че паметта за поета е жива, а безсмъртните ,,Моторни песни“ ще докоснат вечността.

   След мероприятието възпитаниците на ПГССТ ,,Алеко Константинов“ – гр. Банско поднесоха цветя пред паметника на ЧОВЕКА, чиито думи са емблема за смисъла на човешкия живот:A

За него – Живота – направил бих всичко!medii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here