ДЕТСКО ПРАВОСЪДИЕ

  • PDF

По случай Световния ден на човешките права – 10 декември, на учениците от ПГССТ – гр. Банско,на 19.12.2016г. гостува зам. районен прокурор г-н Мирослав Каназирев от Районна прокуратура – гр. Разлог. Той беше поканен за участие от името на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни - община Банско, с председател г-н Стойчо Баненски.

През месец ноември секретарят на комисията Мария Главчева запозна възпитаниците на гимназията със Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и ролята на комисията за прилагане на възпитателни мерки спрямо деца, извършили противообществени прояви или престъпления.

Информационната кампания завърши с участието на прокурор Каназирев, който изнесе на учениците кратка лекция за запознаване с ролята и функцията на институцията “Прокуратура”, с престъпленията и видовете наказания за наказателно отговорни непълнолетни лица.

В края на часа, ученици и учители имаха възможност да отправят своите въпроси към прокурора, който им даде и примери от своята практика. През 2004г. г-н Каназирев постъпва на работа в полицията като дознател, а през 2006г. започва работа в прокуратурата.

МКБППМН отправя своята благодарност към прокурор Мирослав Каназирев за участието му в дейностите на комисията.

sreshtamedii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here