В ОУ „Св. Климент Охридски” – гр. Добринище беседват по темата: Как да се справим с агресията?

  • PDF

На 29.03.2017 г. в ОУ „Св. Климент Охридски” – гр. Добринище бе разгледана темата за агресията от г-жа Йоана Цветанова – психолог при Областна Дирекция на МВР – гр. Благоевград. Тя бе поканена от г-жа Евдокия Топузова – Инспектор детска педагогическа стая при Районно Управление – гр. Банско и член на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. На мероприятието присъства и г-жа Мария Главчева – секретар на комисията.

Г-жа Цветанова се срещна с учениците от V до VIII клас, като разговaря с тях по този така актуален проблем. Децата взеха активно участие по време на занятието и изказваха личното си мнение на въпросите, отправени от психолога. Гостът бе подготвил и листчета с послания за всяко дете и апелира да си ги пазят и препрочитат тогава, когато намерят за нужно.

Срещите Цветанова завършваше с една много мъдра мисъл „Езикът е химикала, с който пишем в сърцата на хората” , придружена със следните думи: „Така че, деца, химикалът е във ваши ръце. Помислете какво искате да оставите след себе си.”agresiq-001medii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here