Ученици от Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм „Алеко Константинов“ - гр. Банско – активни участници в проекта „ЗАЕДНО НАПРЕД“

  • PDF

Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм „Алеко Константинов“ - гр. Банско е бенефициент по проект „ЗАЕДНО НАПРЕД“-BG05M2OP001-3.002 – 0072. Периодът на проекта е 22.08.2016-22.08.2017 г.

Целта на проекта е учениците от етническите малцинства да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и творческа реализация чрез насърчаване, подпомагане, съхраняване и развитие на културната им идентичност.

Изминаха 6 месеца, през които създадените клубовете провеждат мероприятия съгласно планирания график за изпълнение.Дейностите са различни по направления, в съответствие с обединяващата тема,определила името на съответния клуб. Учениците изразяват желание за участие и удовлетворение от това, което са научили и изработили в дейностите по проекта.

За периода 22.08.2016-28.02.2017г.броят на участниците по клубове се е увеличил с 11 ученици.

Изготвена е табела с емблемата на Европейския съюз, която е поставена на видно място – на входа на училището. Отпечатани са плакати, брошури, флаери, книжни папки, листовки, бланки А4.

Всеки клуб е изработил табло със снимки за проведени дейности, изяви, презентации и др.Създаден е сайт на проекта - www.zaedno.pgsst-bansko.com.

Общата оценка на напредъка на проекта до момента от проверяващите, представители на Управляващия орган, е много добра. Документацията по проекта се съхранява съгласно изискванията. До момента на проверката дейностите се изпълняват съгласно планирания график. Спазват се изискванията за публичност и визуализация.

 doklad-001

doklad-002

doklad-003medii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here