Населени места

НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА БАНСКО

Община Банско е разположена в Югозападна България и обхваща Пирин, части от Разложката котловина, пролома Момина клисура на Места и Дъбражкия дял на Родопите. Релефът е равнинен до хълмист.

Общината има 8 населени места: гр. Банско, гр. Добринище, с. Места, с. Филипово, с. Кремен, с. Обидим, с. Осеново и с. Гостун.

bansko

 

 

Thumbnail

ГРАД ДОБРИНИЩЕ

Продължение...

Thumbnail

СЕЛО МЕСТА

Продължение...

Thumbnail

СЕЛО ОСЕНОВО

Продължение...

Thumbnail

СЕЛО ОБИДИМ

Продължение...

Thumbnail

СЕЛО КРЕМЕН

Продължение...

Thumbnail

СЕЛО ГОСТУН

Продължение...


medii

banner150x160pix 24-04-2015

You are here