Детски заведения

  • PDF

ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА БАНСКО

ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗДРАВЕЦ“

ФИЛИАЛИ

АДРЕС

КАПАЦИТЕТ

Детска градина № 1

2770 гр. Банско

ул. „Пирин”, № 12

E-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

2 групи с капацитет до 50 места за деца от 3 до 7 години.

Детска градина № 2

/централна/

2770 гр. Банско

ул. „Неофит Рилски”,№ 27

E-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

4 групи с капацитет 100 деца от 3 до 7 години

Детска градина № 3

2770 гр. Банско

ул. „България”, №10

E-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

2 групи с капацитет 50 деца от 3 до 7 години

Детска градина № 4

2770 гр. Банско

ул. „България”,№10

E-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

2 групи с капацитет 50 деца от 3 до 7 години

Детска градина № 5

2770 гр. Банско

ул. „България”,№10

E-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

1 група с капацитет 25 деца от 3 до 7 години.

Детска ясла №1

2770 гр. Банско

ул.”България”№10

E-mail:  Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

2 групи с капацитет 40 деца от 10 месеца до 3 години

Детска ясла №2

в сградата на ДГ№ 5

2770 гр.Банско

ул. „България”№ 10

E-mail:  Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

1 група с капацитет за 20 деца от 10 месеца до 3 години

Детска ясла

в ДГ-Добринище

2777 гр. Добринище

E-mail:  Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

1 група с капацитет за 20 деца от 10 месеца до 3 години

Детска градина , гр.Добринище

2777 гр.Добринище

ул. „Освобождение” № 11

E-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

1 група за деца от 3 до 7 години с капацитет 25 места

ДГ в сградата на ОУ „Св. Климент Охридски”

2777 Добринище

ул. „Иван Галчев” № 21

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

2 групиза 5 и 6 годишни деца в предучилищна възраст, с капацитет 44 места

ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ”, С.МЕСТА

Детска градина №1

с. Места

1 смесена подготвителна група за 5 и 6 годишни деца, с капацитет 22 места

Детска градина №2

с. Филипово

в сградата на кметството

1 смесена група – 3 и 4 годишни деца, с капацитет 25 места

ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗДРАВЕЦ” – гр. Банско

Адрес: ул. „Неофит Рилски” 27, 2770 Банско

Тел: 0749 88318

Е-mail:  Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Директор: Маргарита Осенова

ДГ,,ЗДРАВЕЦ” гр.Банско разполага с 16 целодневни групи за отглеждане и възпитаване на деца от 3 до 7 годишна възраст и 4 групи за деца от 10 месеца до 3 годишна възраст. В детската градина работи висококвалифициран персонал, който се грижи за отглеждането и възпитанието на децата.

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕЦА В ДГ„ЗДРАВЕЦ”- ГР. БАНСКО

И В ДГ „СЛЪНЦЕ”- С. МЕСТА

1. Заявления се подават до директора на детското заведение по образец, придружено от копие на акт за раждане.

2. Приемът на документите се извършва от директора на детската градина или упълномощено от него лице.

3. Приемът на децата се извършва от комисия педагози и медицински лица.

4. Обявяването на списъците с приетите деца се поставя на видно място в детското заведение на 31.05. за съответната година.

5. Децата в детското заведение се приемат по следния ред:

- по райони, по реда на входящия номер;

- при наличие на свободни места в обект надетското заведение, се приемат необхванати деца от други райони

6. Деца от детското заведение се отписват:

- по желание на родителите;

- при постъпване в първи клас;

- при незаплащане на такса повече от 1 месец;

- при отсъствие повече от 1 месец без предварителна писменна молба до директора.

РАБОТНО  ВРЕМЕ

     ДГ “Здравец”- гр.Банско работи целогодишно от 06:00 ч. до 19:00 ч.

     Децата се приемат от 7:00 ч. до 8:30ч.

     Децата се взимат до 19:00 ч.medii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here