Заместник кметове

Сашка Въчкова - заместник кмет

  • PDF

САШКА ГЕОРГИЕВА ВЪЧКОВА

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО

Media-Studio 00-81

Лични данни

Родена на 05.01.1962. г. в гр. Банско.

Семейна с 2 деца.

Образование

 

 

 

Приемен ден

 

Записване за приемен ден          

 

 

 Отговорен ресор                                            

Висше - магистър,

Специалност „Математика”

Софийски университет”Свети Климент Охридски”

 

Понеделник от 14:00 – 16:00 ч.

 

В сградата на Общинска администрация – Фронт офис или на сайта на Община Банско: www.bansko.bg.

 

„Обществени поръчки и проекти”, „Финансово-стопански дейности” и „Образование и духовна сфера”

Александър Мацурев - заместник кмет

  • PDF

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО

Media-Studio 00-35

Лични данни

Роден на 19.05.1983 г. в гр. Банско.

Семеен

Образование

 

 

 

 

 

Приемен ден

 

Записване за приемен ден          

 

 

 Отговорен ресор                                            

Висше - бакалавър,

Специалност „Стопанско управление”

Пловдивски университет ”Паисий Хилендарски”

Специалност “Маркетинг”
Колеж по мениджмънт, маркетинг и търговия гр. София

 

Понеделник от 14:00 – 16:00 ч

 

 В сградата на Общинска администрация – Фронт офис или на сайта на Община Банско: www.bansko.bg

 

„Общинска собственост и земеделие”, „Хуманитарни дейности”, „Озеленяване”, „Екология и чистота” и „Икономическо развитие”

Стойчо Баненски - заместник кмет

  • PDF

СТОЙЧО МЕТОДИЕВ БАНЕНСКИ

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО

Media-Studio 00-16

Лични данни

Роден на 08.03.1975 г. в гр. Банско.

Семеен с 2 деца.

Образование

 

 

 

 Приемен ден

 

Записване за приемен ден          

 

 

Отговорен ресор                                            

Висше - магистър,

Специалност „Спорт”

Национална спортна академия - София

 

Понеделник от 14:00 – 16:00 ч

 

В сградата на Общинска администрация – Фронт офис или на официалния сайт на Община Банско: www.bansko.bg

 

„Териториално и селищно устройство”, „Обществен ред и сигурност” и „Младежки дейности и спорт”


medii

banner150x160pix 24-04-2015

You are here