Детски заведения

  • PDF

ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА БАНСКО

ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗДРАВЕЦ“

ФИЛИАЛИ

АДРЕС

КАПАЦИТЕТ

Детска градина № 1

2770 гр. Банско

ул. „Пирин”, № 12

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2 групи с капацитет до 50 места за деца от 3 до 7 години.

Детска градина № 2

/централна/

2770 гр. Банско

ул. „Неофит Рилски”,№ 27

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

4 групи с капацитет 100 деца от 3 до 7 години

Детска градина № 3

2770 гр. Банско

ул. „България”, №10

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2 групи с капацитет 50 деца от 3 до 7 години

Детска градина № 4

2770 гр. Банско

ул. „България”,№10

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2 групи с капацитет 50 деца от 3 до 7 години

Детска градина № 5

2770 гр. Банско

ул. „България”,№10

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

1 група с капацитет 25 деца от 3 до 7 години.

Детска ясла №1

2770 гр. Банско

ул.”България”№10

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2 групи с капацитет 40 деца от 10 месеца до 3 години

Детска ясла №2

в сградата на ДГ№ 5

2770 гр.Банско

ул. „България”№ 10

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

1 група с капацитет за 20 деца от 10 месеца до 3 години

Детска ясла

в ДГ-Добринище

2777 гр. Добринище

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

1 група с капацитет за 20 деца от 10 месеца до 3 години

Детска градина , гр.Добринище

2777 гр.Добринище

ул. „Освобождение” № 11

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

1 група за деца от 3 до 7 години с капацитет 25 места

ДГ в сградата на ОУ „Св. Климент Охридски”

2777 Добринище

ул. „Иван Галчев” № 21

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2 групиза 5 и 6 годишни деца в предучилищна възраст, с капацитет 44 места

ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ”, С.МЕСТА

Детска градина №1

с. Места

1 смесена подготвителна група за 5 и 6 годишни деца, с капацитет 22 места

Детска градина №2

с. Филипово

в сградата на кметството

1 смесена група – 3 и 4 годишни деца, с капацитет 25 места

ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗДРАВЕЦ” – гр. Банско

Адрес: ул. „Неофит Рилски” 27, 2770 Банско

Тел: 0749 88318

Е-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Директор: Маргарита Осенова

ДГ,,ЗДРАВЕЦ” гр.Банско разполага с 16 целодневни групи за отглеждане и възпитаване на деца от 3 до 7 годишна възраст и 4 групи за деца от 10 месеца до 3 годишна възраст. В детската градина работи висококвалифициран персонал, който се грижи за отглеждането и възпитанието на децата.

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕЦА В ДГ„ЗДРАВЕЦ”- ГР. БАНСКО

И В ДГ „СЛЪНЦЕ”- С. МЕСТА

1. Заявления се подават до директора на детското заведение по образец, придружено от копие на акт за раждане.

2. Приемът на документите се извършва от директора на детската градина или упълномощено от него лице.

3. Приемът на децата се извършва от комисия педагози и медицински лица.

4. Обявяването на списъците с приетите деца се поставя на видно място в детското заведение на 31.05. за съответната година.

5. Децата в детското заведение се приемат по следния ред:

- по райони, по реда на входящия номер;

- при наличие на свободни места в обект надетското заведение, се приемат необхванати деца от други райони

6. Деца от детското заведение се отписват:

- по желание на родителите;

- при постъпване в първи клас;

- при незаплащане на такса повече от 1 месец;

- при отсъствие повече от 1 месец без предварителна писменна молба до директора.

РАБОТНО  ВРЕМЕ

     ДГ “Здравец”- гр.Банско работи целогодишно от 06:00 ч. до 19:00 ч.

     Децата се приемат от 7:00 ч. до 8:30ч.

     Децата се взимат до 19:00 ч.


Admistrative Services

cao final 1


medii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here: