Конкурси, търгове и обяви

1 Обявление № 38 от 01.08.2018 год.
2 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
3 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
4 Обява за отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 02676.150.1611.57 в гр. Банско
5 ОБЯВА
6 ЗАПОВЕД №РД-715/02.08.2018
7 ОБЯВА
8 СЪОБЩЕНИЕ
9 Заповед 03-18-159
10 Уведомление за публична продан
11 О Б Я В Л Е Н И Е № 17/17.05.2018 год.
12 Заповед за прекратяване на категория
13 Уведомление за публична продан
14 Уведомление за инвестиционно предложение
15 О Б Я В Л Е Н И Е № 35/19.07.2018 год.
16 О Б Я В Л Е Н И Е № 34/17.07.2018 год.
17 ОБЯВЛЕНИЕ
18 О Б Я В Л Е Н И Е № 33/17.07.2018 год.
19 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
20 Уведомление за публична продан
21 ОБЯВЛЕНИЕ
22 Обявление
23 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
24 Съобщение за публична продан
25 Списък на допуснатите кандидати за длъжността "Началник отдел Приходи"
26 Свободни работни места
27 СЪОБЩЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.69 И ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.70 ОТ /ППЗСПЗЗ/ ЗА СТОПАНСКАТА 2018/2019г.
28 О Б Я В А
29 ОБЯВА
30 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Admistrative Services

cao final 1


medii

open-data

banski-vestnik

You are here: