Конкурси, търгове и обяви

1 Съобщение
2 Съобщение
3 Съобщение
4 Съобщение
5 ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА БАНСКО ЗА 2018 ГОДИНА
6 Свободни работни места
7 Награда за младежка формация Бански Старчета
8 О Б Я В Л Е Н И Е № 10/14.03.2018 год.
9 Съобщение за публична продан
10 Заповед за забрана на паша на селскостопански животни в горски територии
11 СЪОБЩЕНИЕ ЗА СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ
12 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
13 ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС
14 СПИСЪК НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ПО РЕДА НА ЧЛ.37 и АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
15 О Б Я В Л Е Н И Е № 8 /15.02.2018 год.
16 О Б Я В Л Е Н И Е № 7 /15.02.2018 год.
17 О Б Я В Л Е Н И Е № 6 /15.02.2018 год.
18 ОБЯВА за продажба на ПАЯК
19 ОБЯВА за търг
20 ОБЯВА за търг
21 О Б Я В Л Е Н И Е № 5/15.01.2018 год.
22 ОБЯВЛЕНИЕ № 4, гр. Банско, 12.01.2018 год.
23 ОБЯВЛЕНИЕ № 3, гр. Банско, 12.01.2018 год.
24 СЪОБЩЕНИЕ
25 ОБЯВА
26 СЪОБЩЕНИЕ
27 Обявление № 95 от 18.12.2017 год.
28 О Б Я В Л Е Н И Е № 1/05.01.2018 год.
29 ОБЯВА
30 Съобщение

Admistrative Services

cao final 1


medii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here: