Конкурси, търгове и обяви

1 О Б Я В Л Е Н И Е № 91/04.12.2017 год.
2 О Б Я В Л Е Н И Е № 92/05.12.2017 год.
3 Свободни работни места
4 Уведомление за инвестиционно предложение
5 Обявление за публична продажба
6 Обявление за публична продажба
7 ОБЯВА
8 Съобщение
9 Съобщение
10 ОБЯВА
11 ОБЯВА
12 ОБЯВА
13 ОБЯВЛЕНИЕ № 88 от 21.11.2017 год.
14 ОБЯВЛЕНИЕ № 80 от 19.10.2017 год.
15 О Б Я В Л Е Н И Е № 89/24.11.2017 год.
16 ЗАПОВЕД № 01-17-116
17 ОБЯВА
18 Протокол от Общо събрание РСУО
19 О Б Я В Л Е Н И Е № 87/15.11.2017 год.
20 О Б Я В Л Е Н И Е № 86/15.11.2017 год.
21 О Б Я В Л Е Н И Е № 85/15.11.2017 год.
22 Обявление № 65-2017
23 ОБЯВА
24 ОБЯВА
25 О Б Я В А
26 ЗАПОВЕД № РД-08-492/ 02.11.2017 г.
27 ЗАПОВЕД № РД-08-491/ 02.11.2017 г.
28 ЗАПОВЕД № РД-08-490/ 02.11.2017 г.
29 ЗАПОВЕД № РД-08-489/ 02.11.2017 г.
30 ЗАПОВЕД № РД-08-493/ 02.11.2017 г.

Admistrative Services

cao final 1


medii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here: