Декларации по ЗПУКИ

Декларации ЗПКОНПИ

  • PDF

Публичен регистър на подалите декларации по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ, съгласно чл.41, ал.1 от ЗПКОНПИ пред органа по назначаването

Елена Кирицова

Красимира Дивизиева

Публичен регистър на подалите декларации по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ, съгласно §2 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ пред органа по назначаването

Дирекция ФСД

Димитър Русков

Отдел Счетоводство

Елена Кирицова

Елена Кушлева

Красимира Дивизиева

Лиляна Рупчина

Магдалена Арнаудова

Мария Колчагова

Други деклариращи пред органа по Назначаване

Обреден дом

Лиляна Джамбазка

Публичен регистър на подалите декларации по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ, съгласно §2 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ пред Общински съвет – Банско

Антон Андонов

Елена Байракова

Емилия Пандева

Киркор Румян

Китан Галчев

Фаим Молла

Христина Валеюва

Декларации по ЗПУКИ

  • PDF

medii

open-data

banski-vestnik

You are here