Конкурси, търгове и обяви

Показване на № 
1 О Б Я В Л Е Н И Е № 12/26.02.2020 год.
2 О Б Я В Л Е Н И Е № 11/26.02.2020 год.
3 Съобщение за публично обявление
4 СЪОБЩЕНИЕ
5 Уведомление за инвестиционно намерение
6 СЪОБЩЕНИЕ
7 СЪОБЩЕНИЕ
8 СЪОБЩЕНИЕ
9 О Б Я В Л Е Н И Е № 14/12.03.2020год.
10 СЪОБЩЕНИЕ
11 СЪОБЩЕНИЕ
12 СПИСЪК на мери, пасища и ливади за индивидуално ползване, които ще се отдават под наем по реда на чл.37и от закона за собствеността и оплзавено на земеделските земи
13 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
14 О Б Я В Л Е Н И Е № 10/25.02.2020год.
15 О Б Я В Л Е Н И Е № 9/25.02.2020год.
16 О Б Я В Л Е Н И Е № 8/25.02.2020год.
17 О Б Я В Л Е Н И Е № 7/25.02.2020год.
18 РЕШЕНИЕ
19 СЪОБЩЕНИЕ
20 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ
21 РЕШЕНИЕ
22 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
23 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
24 ЗАПОВЕД №03-20-45
25 ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАТЕГОРИЗАЦИЯТА НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ
26 О Б Я В Л Е Н И Е № 56/ 05.11.2019г.
27 СПИСЪК на допуснатите кандидати за длъжността: Секретар на община Банско
28 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
29 ОБЯВЛЕНИЕ
30 ОБЯВЛЕНИЕ

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here