Конкурси, търгове и обяви

Показване на № 
1 Уведомление за инвестиционно предложение
2 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
3 Свободни работни места
4 О Б Я В Л Е Н И Е № 44/12.09.2018 год.
5 О Б Я В Л Е Н И Е № 37 от 30.07.2018 год.
6 Обяви за проект на карти и регистри за землища
7 ОБЯВА
8 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
9 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
10 Обявление № 38 от 01.08.2018 год.
11 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
12 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
13 Обява за отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 02676.150.1611.57 в гр. Банско
14 ОБЯВА
15 ЗАПОВЕД №РД-715/02.08.2018
16 ОБЯВА
17 СЪОБЩЕНИЕ
18 Заповед 03-18-159
19 Уведомление за публична продан
20 О Б Я В Л Е Н И Е № 17/17.05.2018 год.
21 Заповед за прекратяване на категория
22 Уведомление за публична продан
23 Уведомление за инвестиционно предложение
24 О Б Я В Л Е Н И Е № 35/19.07.2018 год.
25 О Б Я В Л Е Н И Е № 34/17.07.2018 год.
26 ОБЯВЛЕНИЕ
27 О Б Я В Л Е Н И Е № 33/17.07.2018 год.
28 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
29 Уведомление за публична продан
30 ОБЯВЛЕНИЕ

medii

open-data

banski-vestnik

You are here