ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ЕКОЛОГИЯ И ЧИСТОТА

  • PDF
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ ИСКАНИЯ (образци) СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕ ТАКСА ОТГОВОРЕН ОТДЕЛ /
ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА
           
Издаване на разрешение за отсичане на над 5/пет/ броя дървета и на лозя над 1 дка 1.Документ за собственост; 2.Скица 1 месец 10 лв Отдел "Озеленяване, екология и чистота"
0749/88648
0749/88651
Издаване на позволително за ползване на лечебни растения     Според Приложение 13 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско Отдел "Озеленяване, екология и чистота"
0749/88648
0749/88651
Издаване на експертно становище, свързани с проблемите по опазване на околната среда   30 дни без такса Отдел "Озеленяване, екология и чистота"
0749/88648
0749/88651
Експертна оценка на дървесната и храстовидна растителност   30 дни 5.00 лв Отдел "Озеленяване, екология и чистота"
0749/88648
0749/88651
Разрешение за прокопаване 1. Документ за собственост;
2.Разрешение за строеж (предоставя се по служебен път);
3. Договор за присъединяване с ВиК, НЕК, БТК и др.;
4.Платена такса
10 дни 40 лв/кв.м. Отдел "Озеленяване, екология и чистота"
0749/88648
0749/88651
Възстановяване на пътно платно след изкопни работи за ВиК и ел.инсталации 1. Копие от разрешението за прокопаване (предоставя се по служебен път);
2. Документ за платена такса
до 30 дни   Отдел "Озеленяване, екология и чистота"
0749/88648
0749/88651
Трошено-каменна настилка       20 лв/кв.м Отдел "Озеленяване, екология и чистота"
0749/88648
0749/88651
Асфалтова настилка       40 лв/кв.м Отдел "Озеленяване, екология и чистота"
0749/88648
0749/88651
Бетонна настилка       25 лв/кв.м Отдел "Озеленяване, екология и чистота"
0749/88648
0749/88651
Възстановяване на тротоарни площи след изкопни работи за ВиК и ел.инсталации 1. Копие от разрешението за прокопаване (предоставя се по служебен път);
2. Документ за платена такса
до 30 дни   Отдел "Озеленяване, екология и чистота"
0749/88648
0749/88651
Тротоари         Отдел "Озеленяване, екология и чистота"
0749/88648
0749/88651
Бетонови плочи       40 лв/кв.м Отдел "Озеленяване, екология и чистота"
0749/88648
0749/88651
Декоративни плочи       48 лв/кв.м Отдел "Озеленяване, екология и чистота"
0749/88648
0749/88651
Бордюри       25 лв/кв.м Отдел "Озеленяване, екология и чистота"
0749/88648
0749/88651
Услуги с бобкат     50 лв/час Отдел "Озеленяване, екология и чистота"
0749/88648
0749/88651
Услуги с комбиниран багер     60 лв/час Отдел "Озеленяване, екология и чистота"
0749/88648
0749/88651
Услуги с верижен трактор Т-130     120 лв/час Отдел "Озеленяване, екология и чистота"
0749/88648
0749/88651
Услуги с верижен трактор ДТ-75     70 лв/час Отдел "Озеленяване, екология и чистота"
0749/88648
0749/88651
Услуги с автовишка     50 лв/час Отдел "Озеленяване, екология и чистота"
0749/88648
0749/88651
Услуги с камион Мерцедес 1314 - 8 т.     3 лв/км Отдел "Озеленяване, екология и чистота"
0749/88648
0749/88651
Услуги с камион Мерцедес 814 - 4 т.     3 лв/км Отдел "Озеленяване, екология и чистота"
0749/88648
0749/88651
Услуги с валяк     40 лв/час Отдел "Озеленяване, екология и чистота"
0749/88648
0749/88651

medii

open-data

banski-vestnik

You are here