Управленска програма на кмета на община Банско за мандат 2015 - 2019 г.

Управленска програма на кмета

Настоящата програма за управление на Община Банско очертава основните цели, приоритети и дейности, които ще се изпълняват от общинското ръководство и администрацията в периода 2015 - 2019 година.

Програмата отчита реалните природо - географски, демографски, социално - икономически, културно - исторически, комуникационни и други обективни дадености, възможности и потребности на общината. Отчетен е и потенциала за нейното развитие в посока на обозначаването на общината като един от европейските туристически курорти.

Програмата е съобразена с основни стратегически документи като:
- Национална програма за развитие "България 2020"
- Програмата на българското правителство
- Програмата за развитие на Югозападния регион
- Програмата за развитие на Област Благоевград
- Общински план за развитие на Община Банско – програмен период 2014-2020 г.
- Стратегии и концепции, приети от Общински съвет - Банско

eobshtina

mestni-izbori-2019


open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

You are here