Конкурси, търгове и обяви

1 Обявление
2 ОБЯВЛЕНИЕ за публична продан
3 Свободни работни места
4 Констативен акт
5 ОБЯВЛЕНИЕ за публична продан
6 Обявление
7 Съобщение
8 Съобщение
9 Съобщение
10 Обява за търг - ПИ 21498.165.5
11 ЗАПОВЕДИ ПО РЕДА НА ЧЛЕН 37 В ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА БАНСКО
12 Уведомление за инвестиционно предложение
13 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
14 О Б Я В Л Е Н И Е № 44/12.09.2018 год.
15 О Б Я В Л Е Н И Е № 37 от 30.07.2018 год.
16 Обяви за проект на карти и регистри за землища
17 ОБЯВА
18 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
19 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
20 Обявление № 38 от 01.08.2018 год.
21 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
22 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
23 Обява за отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 02676.150.1611.57 в гр. Банско
24 ОБЯВА
25 ЗАПОВЕД №РД-715/02.08.2018
26 ОБЯВА
27 СЪОБЩЕНИЕ
28 Заповед 03-18-159
29 Уведомление за публична продан
30 О Б Я В Л Е Н И Е № 17/17.05.2018 год.

Admistrative Services

cao final 1


medii

open-data

banski-vestnik

You are here: