Контакти на Общинска администрация

  • PDF

КОНТАКТИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БАНСКО

ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ

ТЕЛЕФОН

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

РЪКОВОДСТВО

Иван Кадев

Кмет

0749/886 11

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Стойчо Баненски

Заместник кмет

0749/886 11

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Сашка Въчкова

Заместник кмет

0749/886 11

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Костадин Атанасов

Заместник кмет

0749/886 11

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Иван Докторов

Секретар

0749/886 25

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Димитър К. Русков

Председател на ОбС Банско

0749/886 23

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

       

Пряко подчинени на кмет

     

Николай Николов

Главен архитект

0749/886 16

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Елка Андонова

Вътрешен одитор

0749/886 45

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Марияна Ръткова

Вътрешен одитор

0749/886 45

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Елена Тодева - Смедърчин

Финансов контрольор

0749/886 43

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

       

ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"

ОТДЕЛ "КАНЦЕЛАРИЯ"   

Елка Обецанова

Връзки с обществеността PR

0749/886 46

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

ОТДЕЛ "ОБСЛУЖВАНЕ"   

Иванка Кузманина

Началник отдел

0749/886 21

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Мариана Терзиева

ГРАО

0749/886 31

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Елка Капизийна

Фронт-офис

0749/886 48

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Сашка Бояджиева

Фронт-офис

0749/886 48

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Иванка Янчовичина

Деловодство

0749/886 19

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Занаида Златева

Деловодство

0749/886 19

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ"

Димитър Русков

Директор

0749/886 17

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

ОТДЕЛ "СЧЕТОВОДСТВО"   

 Елена Драгосинова

Началник отдел и главен счетоводител

0749/886 43

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

ОТДЕЛ "ПРИХОДИ"   

Виктория Клечорова

Началник отдел

0749/886 39

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

ОТДЕЛ "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПРОЕКТИ"   

Цветанка Обецанова

Началник отдел

0749/886 50

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

ОТДЕЛ "ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ"   

Таня Станчева

Началник отдел

0749/886 49

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

ОТДЕЛ "ТСУ"   

Милена Георгиева

Началник отдел

0749/886 18

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

ОТДЕЛ "ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ"   

Йорданка Цакова

Началник отдел

0749/886 56

  Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Иванка Бонкина

Експерт "Образование"

0749/880 38

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Мария Главчева

Секретар МКБППМН

0749/886 13

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Ани Тренчева

специалист "Младежки дейности и спорт"

0749/886 13

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

ОТДЕЛ "ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ"   

Георги Нусторов

Началник отдел

0749/886 14

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Мария Сариева

ОСЗГ

0749/88614

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Недялка Калинкова

ОСЗГ

0749/886 14

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

ОТДЕЛ "ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ"   

„ОРС”

дежурен

0888251099

 

Николай Кушлев

Началник отдел

0749/886 52

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Георги Янчовичин

ГЗОМП

0749/886 47

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

ОБРЕДЕН ДОМ   

Лиляна Джамбазка

Обреден дом

0749/886 31

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

ОТДЕЛ "ОЗЕЛЕНЯВАНЕ"   

Райна Цигурийна

Началник отдел

0749/886 51

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

ОТДЕЛ "ЕКОЛОГИЯ И ЧИСТОТА"

Константин Кожарев

Озеленяване

0749/886 51

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.


eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here