Анкета

Достъпност до информация:


 1. Лесно ли намирате информация за нашата администрация и предлаганите услуги?

Да, лесно я намерих.
Да, но ми отне време да се ориентирам.
Не съвсем лесно.
Не, не я намерих лесно.

 1. Служителите на администрацията бяха ли компетентни по вашите въпроси?

Да, напълно задоволиха очакванията ми.
Да
Не
Бяха напълно некомпетентни.

 1. Писмената информация (табели, брошури) е ясна, лесно разбираема, точна и пълна:

Да, ориентирах се без проблеми.
Да, но може да се подобри.
Не.
Напълно е неясна, непълна и объркваща.

 1. Устните обяснения, които дават служителите са ясни и лесно разбираеми, точни и пълни:

Да, напълно ме удовлетвориха.
Да.
Може и по-точно, и по-разбираемо.
Не, не бяха нито любезни, нито ми обясниха.

Отношение на служителите към клиентите:


 1. Служителите се държат вежливо и с уважение:

Да, напълно съм съгласен/а.
Може и по-вежливо.
Не, не съм съгласен/а.

 1. Служителите разбират моя проблем/моето запитване:

Да, напълно го разбират и помагат компетентно.
Да, разбират го.
Не, не го разбират.
Нито го разбират, нито ми помагат.

 1. Служителите се отнасят с мен по същия начин, както с останалите клиенти.

Да.
Не.

Обстановката, в която се предоставят услугите:


 1. Достъпът до сградата е лесен:

Да.
Не.

 1. Ориентирането в сградата е лесно:

Да.
Не.

 1. Работното време за прием на граждани е удобно:

Да.
Не.

Времето за предоставяне на административната услуга:


 1. Услугата ми бе предоставена за:

До 10 минути
От 10 и 15 минути
От 15 до 30 минути
Не ми бе предоставена изобщо

Оценка на качеството:


 1. Как оценявате качеството на обслужване от страна на служителите?

Отлично
Много добро
Добро
Слабо
Липсваше качество на обслужването

 1. Кой аспект от обслужването мислите, че най-много се нуждае от подобрение?

Достъп до информация.
Количеството предоставяна информация.
Качеството на предоставяната информация.
Отношение на служителите към клиентите.
Знанията и уменията на служителите.

 1. Други Ваши препоръки към общинската администрация:


Дeмография:


 1. Вашият пол е:

Мъж
Жена

 1. Вие имате следното образование:

Висше магистър
Висше бакалавър
Средно
Основно и по-ниско

 1. Вашата възраст е:

18 – 25 г
26 – 35 г
36 – 45 г
46 – 55 г
Над 55 г

Общинска администрация Банско в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here