Конкурси, търгове и обяви

Показване на № 
1 Искане за преценка за ОВОС
2 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
3 Обявление № 19 от 09.06.2020 год.
4 О Б Я В Л Е Н И Е № 27/ 27.04.2020год.
5 Обява търг 21498.161.15
6 Обява търг ниви над 10 дка, 2019г. самозалесили се с .Обидим
7 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ
8 О Б Я В Л Е Н И Е № 20/10.06.2020год.
9 Уведомление за публична продан
10 Уведомление за публична продан
11 Уведомление за публична продан
12 Уведомление за публична продан
13 Уведомление за публична продан
14 О Б Я В Л Е Н И Е № 18/29.05.2020год.
15 О Б Я В Л Е Н И Е № 17/29.05.2020год.
16 О Б Я В Л Е Н И Е № 16/29.05.2020год.
17 О Б Я В Л Е Н И Е № 12/26.02.2020 год.
18 О Б Я В Л Е Н И Е № 11/26.02.2020 год.
19 Съобщение за публично обявление
20 СЪОБЩЕНИЕ
21 Уведомление за инвестиционно намерение
22 СЪОБЩЕНИЕ
23 СЪОБЩЕНИЕ
24 СЪОБЩЕНИЕ
25 О Б Я В Л Е Н И Е № 14/12.03.2020год.
26 СЪОБЩЕНИЕ
27 СЪОБЩЕНИЕ
28 СПИСЪК на мери, пасища и ливади за индивидуално ползване, които ще се отдават под наем по реда на чл.37и от закона за собствеността и оплзавено на земеделските земи
29 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
30 О Б Я В Л Е Н И Е № 10/25.02.2020год.

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here