Конкурси, търгове и обяви

Показване на № 
1 Обявление № 31/21.05.2019г.год.
2 Обявление № 27-30.04.2019г - заповед ПУП - ПЗ - АРТ ТРЕЙД
3 Уведомление за инвестиционно намерение
4 Обявление от БДЗР
5 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОБИВА НА ДЪРВЕСИНА В ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СТОПАНИСВАНИ ОТ ТП «ДГС МЕСТА»
6 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДОБИТА НА ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАД ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СТОПАНИСВАНИ ОТ ТП «ДГС МЕСТА»
7 Уведомление за инвестиционно намерение
8 Съобщение, относно уведомление за инвестиционно намерение от "Ски клуб" ЕООД
9 ОБЯВА
10 ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАТЕГОРИЗАЦИЯТА НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ
11 Обявление № 25-23.04.2019 - заповед 01-19-35-2019г.
12 Уведомление за обявена публична продан
13 Уведомление за обявена публична продан
14 Уведомление за обявена публична продан
15 Уведомление за обявена публична продан
16 Уведомление за обявена публична продан
17 О Б Я В Л Е Н И Е № 24/12.04.2019год.
18 ОБЯВА за набиране на предложения 4за доставка на плодове и зеленчуци по схема "Училищен плод" и мляко и млечни продукти по схема "Училищно мляко" - град Банско
19 ОБЯВА за набиране на предложения 4за доставка на плодове и зеленчуци по схема "Училищен плод" и мляко и млечни продукти по схема "Училищно мляко" - град Добринище
20 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
21 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
22 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
23 ОБЯВА
24 О Б Я В Л Е Н И Е № 22/04.04.2019 г.
25 О Б Я В Л Е Н И Е № 21/03.04.2019 год.
26 О Б Я В Л Е Н И Е № 20/03.04.2019 год.
27 О Б Я В Л Е Н И Е № 19/03.04.2019 год.
28 ДОПЪЛНИТЕЛЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СТОПАНИСВАНИ ОТ ТП "ДГС МЕСТА" ЗА 2019
29 Покана за обществено обсъждане
30 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан

eobshtina


open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

You are here