СЪОБЩЕНИЕ ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ "ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"

На 28.01.2013 г. от 17:00 ч. в стая 207 в Общинска администрация Банско, ще се проведе събеседване за заемане на длъжността младши специалист „Връзки с обществеността”. Желаещите да участват в събеседването трябва да се регистрират до 16:00 ч. на същата дата в Пресцентъра на общината, като представят своята професионална автобиография.