ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ "КУЛТУРА"

  • PDF

О Б Я В А

На основание чл.91, ал.1 и 2 от КТ, Общинска администрация Банско, обявява конкурс за длъжността: ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ „КУЛТУРА” – 1бр.

Начин на проведждане на конкурса: писмена разработка на тема- „Стратегия за развитие на културните дейности в община Банско” и събеседване.

                        І.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

            1.Степен на образование - висше, с минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър; специалност: „Културология”, „Връзки с обществеността”, „Педагогика”.

                 2.Минимален професионален опит по сходни на обявената длъжност позиции- 2 години ;

                 3.Допълнителни умения и квалификации:

- добра компютърна грамотност./MS-Office. Internet/.

- владеене на чужд език /английски език е с предимство/.

- опит в разработването и реализирането на проекти и програми.

ІІ. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

            Молба с автобиография.Документ за самоличност ( копие). Диплом (копие) за завършено висше образование и специалност. Документ удостоверяващ придобития професионален опит.Свидетелство за съдимост;

Срок за подаване на документи - 30 календарни дни от публикуване на обявата във вестник „Струма”.

            Документи се приемат всеки работен ден от 8.00 ч до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в сградата на ОбА Банско, пл.”Н.Й.Вапцаров” № 1, стая № 303 - „Човешки ресурси”.

            За повече информация- телефон 0749/8-86-42


eobshtina


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here