ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ПЪРВИ ЕТАЖ .....

  • PDF

Община Банско обявява, публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от първи етаж на административната сграда, находяща се в УПИ II в кв.142 с нов идентификатор 02676.501.304, представляваща работни помещения (офиси), коридир и санитарни помещения с обща площ 60.00 кв.м.

Отдава се под наем за работни офиси на лица, осъществяващи дейност по организация, изграждане, експлотация и контрол на общинските паркинги на територията на Община Банско, включително изграждане на „Синя зона”, принудително преместване на ПТС с технически средства и всички други съпътстващи дейности.

Първоначалната конкурсна цена е 152.00 (сто петдесет и два) лева месечно ДДС.

Срок за отдаване под наем – 5 години.

Депозитът за участие в конкурса е 1000,00 (хиляда) лева.

Конкурсът ще се проведе на 07.01.2013г.(понеделник) от 14.00 часа, в административната сграда на Община Банско, в гр.Банско, пл.”Никола Вапцаров” № 1.

При непровеждане на конкурса на 07.01.2013г., ще се проведе повторен конкурс при същите условия и на същото място на 09.01.2013г. от 14.00 часа.

Конкурсните книжа се продават на фронт-офиса на общината, като цената за един комплект е 60,00 (шестдесет) лева, с включен ДДС.

За допълнителна информация, относно условията за участие в конкурса – Общинска администрация – Банско, служба “Общинска собственост” тел.0749/88614 .


eobshtina


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here