ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ....

  • PDF

Община Банско обявява, публичeн търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, а именно - терен с площ от 10,00 кв.м, находящ се на ул.”Цар Симеон” и ул.”Опълченска” в гр.Банско.

Отдава се под наем за разполагане на временен търговски обект (каравана) по одобрена схема, за продажба на кафе, готови пакетирани стоки, студени и топли сандвичи, тестени и захарни изделия, пиво, безалкохолни напитки и др.

Първоначалната тръжна цена е 40 (четиридесет лева ) на месец без вкл.ДДС.

Срок за отдаване под наем – 5 години.

Депозитът за участие в търга е 1000,00 (хилада) лева.

Търгът ще се проведе на 07.01.2013г.(понеделник) от 14.30 часа, в административната сграда на Община Банско, в гр.Банско, пл.”Никола Вапцаров” № 1.

При непровеждане на търга на 07.01.2013г., ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 09.01.2013г. от 14.30 часа.

Тръжни книжа се продават на фронт-офиса на общината, като цената за един комплект е 60,00 (шестдесет) лева, с включен ДДС.

За допълнителна информация, относно условията за участие в търга – Общинска администрация – Банско, служба “Общинска собственост” тел.0749/88614 .


eobshtina


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here