Грешка
  • JFolder::files: Пътят не е папка:
notice
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/01-12-2012/3

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ДЪРВЕСТНАТА РАСТИТЕЛНОСТ В ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА ГРАД БАНСКО

  • PDF

На   вниманието   на   жителите   на   гр. Банско  

Във   връзка   с постъпила   подписка   с   Вх. № 94-02-3871 / 28.09.2012г. от живущите   на  ул.“ Тодор Александров “, гр.Банско    и   писмо с   Вх. № 94-02-4349/ 06.11.2012г. от Църковното настоятелство при храм   „Св.Троица“, гр.Банско е   издадена   Заповед   № 09-467 /09.11.2012г. от Кмета на община Банско, с която е назначена комисия от представители на Общината и външни експерти   от   ЛТУ София, Д“ НП Пирин“   и ДГС“ Места “. На  09.11.2012г.  комисията направи обстоен преглед   на  дървесната растителност в централната част на града   –   ул.“Пирин“, зоната   пред църквата   и   цялата   ул.“ Тодор Александров “. След приключване   на работата си комисията изготви експертно становище, което   предвижда   премахването   на следните дървета:

1. Предложените за отстраняване дървета на ул.“Тодор Александров“  са маркирани с   червено , а   предвидените   за   запазване  – със син. Основанието   за отстраняване   е подробно посочено в   карнет - опис, неделима част от експертното становище. Общият брой на дърветата, предвидени   за отстраняване  е 54 броя, по дървесни видове както следва:   обикновена бреза - 24 бр., липа - 1 бр., обикновен смърч - 23 бр., джанка - 1 бр., конски кестен – 5 бр.

2. На ул.“ Пирин “   от   западната страна     на   църквата „Св.Троица “, 6 броя обикновени брези са разположени в тревната площ и пред входа на храма. Тяхното премахване е на база комплексната оценка посочена в експертното становище.

3. На ул.“ Пирин “   пред   НУ “ Отец Паисий “, разположени в тротоара са следните дървесни видове : 5 бр. американски ясен, 1 бр. конски кестен, 1 бр. обикновена бреза, 2 бр. сребролистна липа, 1 бр. полски ясен. Поради неправилното комбиниране   на   видовете, несъобразяването   на техния хабитус   и   форма на   короната, засенчване на   класните стаи, плитка коренова система - довела до нарушаване целостта на настилката, недобър естетически вид, комисията предлага те да бъдат премахнати и заменени   с дървета подходящи за градски среда.

ЕКСПЕРТНО СТАНОВИЩЕ ЗА ФОТОСАНИТАРНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЪРВЕТАТА, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЗОНА , ГР. БАНСКО, УЛ.ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ " И УЛ. "ПИРИН"

{gallery}01-12-2012/3{/gallery}

С оглед на силуетно единство на зоната между църквата и училището на ул.“ Пирин “ се изготвя проект с ново проектно решение за озеленяване.

Предвидени   са   видове   отговарящи   на   всички условия   за градско озеленяване   -     устойчиви   на   газове   и   замърсяване, устойчиви   на климатичните условия, подходящи за улично озеленяване видове и т.н.

Проектното решение включва :
-         В   тревната площ     пред   храм„Св.троица“  да   бъдат засадени  аризонски кипариси – Cupressus arizonica.
-         Пред   НУ “Отец Паисий“   са   предвидени   за засаждане дървета с ниска, компактна форма   -   акацията/салкъм/ Robinia pseudoacacia “Umbraculifera”.
-         На входът на храм„Св.троица“   в двата кръга, очертани с камъни, са предвидени две широколистни дървета от род липа – р.Tilia .
-         В проектното решение е включена и препоръката на комисията – да се премахнат 2бр.конски кестен, разположени срещу музея “Неофит Рилски“.Тъй като независимо от липсата на изявени фитосанитарни проблеми, те не се включват в цялостното силуетно единство   на  улицата.

За повече информация можете да посетите 112 стая  в община Банско –
ланд.арх. Райна Цигорийна ( GSM 0889141402 )

Заинтересованите лица могат да изразят мнения и да дадат предложения  в писмен вид на фронт офиса на Общинска администрация Банско и  на  e-mail Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Те ще се приемат в рамките на 14дни от датата на публикуване.

Дата : 22.03.2013 г.


eobshtina


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here