СЪОБЩЕНИЕ от 25.07.2019 година

  • PDF

Община Банско, отдел „ТСУ” на основание § 4 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №01-19-52/25.06.2019г. на Кмет на Община Банско за незаконен строеж: „Пристройка към същ.жилищна сграда със смесено предназначение“–IV категория, с местоположение ПИ 02676.158.33 по КК и КР на гр. Банско, собственост на „Средореко” ООД, с административен адрес: гр.Банско, ул. „Пирин” №92А. Строежът е извършен от „ВИКТОРИЯ РИНГ” ЕООДи е изграден без издадено Разрешение за строеж на Главен архитект на Община Банско.

Съобщението се разгласява чрез/на:

-          публикуване в административния портал на Община Банско www.bansko.bg, в раздел „Конкурси, търгове и обяви”;

-          информационното табло за обявления, находящо се пред сградата на Община Банско, с административен адрес гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1;

-          информационното табло на отдел ТСУ (стая 309, ет. 3, в сградата на Общинска администрация Банско), гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1;

-          залепване на съобщението на обекта по местонахождение , с административен адрес: гр.Банско, ул. „Пирин” №92А;

В 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение за изпълнение на Заповед №01-19-52/25.06.2019г. на Кмет на Община Банско, в случай на неизпълнение, същата ще бъде принудително изпълнена от служители на Отдел „ТСУ” при Община Банско.

Краен срок за обжалване: 08.08.2019г. включително.

 

Общинска администрация Банско

Отдел „ТСУ”

 


eobshtina


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here