Обява провеждане процедура трайни насаждения за гр.Банско за 19-20

  • PDF

ОБЯВА

Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл.37в от Закона за собственоста и ползването на земеделските земи за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения за стопанската 2019-2020 година, Общинска служба по земеделие Банско, информира собствениците и ползвателите на трайни насаждения,че са изготвени предварителни регистри по чл.72, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, за землището на гр.Банско, община Банско.

Регистрите са обявени на интернет страницата на Областна дирекция „Земеделие“ град Благоевград, както и са на разположение на заинтересованите лица в Общинска служба по земеделие Банско.

На основание чл.72, ал.5 от ППЗСПЗЗ промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август 2019г. при промяна в декларациите/ заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности по инициатива на общинската служба по земеделие или въз основа на одобрени заявления на заинтересованите лица.

          

САШКА ПЕТРОВА:      (П)

Началник на Общинска служба по земеделие Банско

01.08. 2019 г.            


eobshtina

mestni-izbori-2019


open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

You are here