ОБЯВА

  • PDF

Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2019-2020 година, комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ информира собствениците и ползвателите на земеделски земи,че на основание чл.74, ал.3 от ЗСПЗЗ са изготвени проект на картата на масивите за ползване и регистър към нея въз основа на сключеното споразумение за землището на с. Филипово в община Банско.

Картата на масивите за ползване и регистрите към нея са обявени на интернет страницата на Областна дирекция „Земеделие“ град Благоевград, както и са на разположение на заинтересованите лица в Общинска служба по земеделие Банско.

На основание чл.74, ал. 4 от ППЗСПЗЗ промени в проектите на картата на масивите за ползване и регистъра към нея могат да се правят в срок до 30 август 2019 г. по инициатива на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ или заинтересованите лица.

 

САШКА ПЕТРОВА

Председател на комисията по Заповед № РД-07-49/02.08. 2019 г. от
на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград

27.08.2019 г.

 


eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here