Обявление № 48-03.10.2019 на Решение № 1009-27.06.2019 г

  • PDF

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение №1009/27.06.2019г. Общински Съвет - Банско реши:

Допуска изменение на Общия устройствен план на Община Банско в обхват имоти с идентификатори 02676.28.20 и 02676.28.23, местност Карантията по КК на гр. Банско.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ ”


eobshtina

mestni-izbori-2019


open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

You are here