Обявление № 49-03.10.2019 г. на Решение № 1010-27.06.2019 г

  • PDF

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение №1010/27.06.2019г. Общински Съвет - Банско реши:

1. Допуска изработването на проект за изменение на Общия устройствен план на Община Банско в обхвата на УПИ I и УПИ III, кв.260 по плана на гр. Банско (ПИ 02676.501.6329, ПИ 02676.501.5482 по КК на гр. Банско).

2. Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изменение на Общия устройствен план на Община Банско в обхвата на УПИ I и УПИ III, кв.260 по плана на гр. Банско (ПИ 02676.501.6329, ПИ 02676.501.5482 по КК на гр. Банско).

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ ТСУ ”

 


eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here