Конкурси, търгове и обяви

Показване на № 
1021 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ПЪРВИ ЕТАЖ .....
1022 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ....
1023 ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ДЪРВЕСТНАТА РАСТИТЕЛНОСТ В ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА ГРАД БАНСКО
1024 СПИСЪЦИ НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ, ПРОЕКТИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"
1025 СПИСЪЦИ НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"
1026 СПИСЪЦИ НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "КАНЦЕЛАРИЯ"
1027 СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"
1028 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"
1029 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ .....
1030 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ....
1031 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТ
1032 ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ЗВЕНО "ВЪТРЕШЕН ОДИТ"
1033 ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЛАДШИ ЮРИСКОНСУЛТ"
1034 ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"
1035 ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ, ПРОЕКТИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"
1036 ОБЯВА ЗА КОНКУРС НА ДЛЪЖНОСТТА "НАЧАЛНИК ОТДЕЛ 'КАНЦЕЛАРИЯ"
1037 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ..........
1038 ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ "ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО"
1039 ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: "МЛАДШИ ЮРИСКОНСУЛТ"
1040 Покана за изработване на Идеен проект за архитектурно - художествено оформление
1041 Обява
1042 Обявление за отчуждаване на имоти
1043 ОБЯВА
1044 Решение за преценка №БД-21-ПР/2012г.
1045 Обявление
1046 Списък с допуснати кандидати за длъжност Началник отдел "Обществени поръчки и проекти"
1047 О Б Я В А
1048 Обяви
1049 Обявява конкурс за длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ТСУ”
1050 Обявление НА ОСНОВАНИЕ чл.128, ал.1 от Закон за устройство на територията

eobshtina


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here