Конкурси, търгове и обяви

Показване на № 
151 Обява за търг - ПИ 21498.165.5
152 ЗАПОВЕДИ ПО РЕДА НА ЧЛЕН 37 В ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА БАНСКО
153 Уведомление за инвестиционно предложение
154 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
155 О Б Я В Л Е Н И Е № 44/12.09.2018 год.
156 О Б Я В Л Е Н И Е № 37 от 30.07.2018 год.
157 Обяви за проект на карти и регистри за землища
158 ОБЯВА
159 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
160 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
161 Обявление № 38 от 01.08.2018 год.
162 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
163 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
164 Обява за отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 02676.150.1611.57 в гр. Банско
165 ОБЯВА
166 ЗАПОВЕД №РД-715/02.08.2018
167 ОБЯВА
168 СЪОБЩЕНИЕ
169 Заповед 03-18-159
170 Уведомление за публична продан
171 О Б Я В Л Е Н И Е № 17/17.05.2018 год.
172 Заповед за прекратяване на категория
173 Уведомление за публична продан
174 Уведомление за инвестиционно предложение
175 О Б Я В Л Е Н И Е № 35/19.07.2018 год.
176 О Б Я В Л Е Н И Е № 34/17.07.2018 год.
177 ОБЯВЛЕНИЕ
178 О Б Я В Л Е Н И Е № 33/17.07.2018 год.
179 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
180 Уведомление за публична продан

eobshtina

mestni-izbori-2019


open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

You are here