Конкурси, търгове и обяви

Показване на № 
181 О Б Я В Л Е Н И Е № 18/21.03.2019год.
182 О Б Я В Л Е Н И Е № 16 от 13.02.2019 год.
183 СЪОБЩЕНИЕ
184 О Б Я В Л Е Н И Е № 17/08.03.2019г.год.
185 СЪОБЩЕНИЕ от 08.03.2019 година
186 ОБЯВА - конкурс за длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "СЧЕТОВОДСТВО"
187 СЪОБЩЕНИЕ
188 О Б Я В Л Е Н И Е № 3/14.01.2019 год.
189 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
190 ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на процедура за подбор на външни членове на одитния комитет на Община Банско
191 О Б Я В Л Е Н И Е № 4/14.01.2019год.
192 Списък на допуснати/недопуснати кандидати за конкурси
193 О Б Я В Л Е Н И Е № 14/07.02.2019 год.
194 О Б Я В Л Е Н И Е № 13/07.02.2019 год.
195 О Б Я В Л Е Н И Е № 12/07.02.2019 год.
196 О Б Я В Л Е Н И Е № 11/07.02.2019 год.
197 О Б Я В Л Е Н И Е № 10/06.02.2019г.год.
198 О Б Я В Л Е Н И Е № 9/06.02.2019г.год.
199 О Б Я В Л Е Н И Е № 8/06.02.2019г.год.
200 Констативен акт
201 СЪОБЩЕНИЕ
202 СЪОБЩЕНИЕ
203 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
204 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
205 ПРИЛОЖЕНИЕ N2
206 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
207 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
208 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
209 О Б Я В А
210 О Б Я В А

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here