Конкурси, търгове и обяви

Показване на № 
211 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
212 О Б Я В Л Е Н И Е № 16/20.04.2018 год.
213 О Б Я В Л Е Н И Е № 15/20.04.2018 год.
214 О Б Я В Л Е Н И Е № 14/20.04.2018 год.
215 Уведомление за публична продан
216 Процедури по наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
217 О Б Я В Л Е Н И Е № 13/30.03.2018 год.
218 О Б Я В Л Е Н И Е № 12/30.03.2018 год.
219 О Б Я В Л Е Н И Е № 11/30.03.2018 год.
220 Съобщение
221 Съобщение
222 Съобщение
223 Съобщение
224 ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА БАНСКО ЗА 2018 ГОДИНА
225 Награда за младежка формация Бански Старчета
226 О Б Я В Л Е Н И Е № 10/14.03.2018 год.
227 Съобщение за публична продан
228 Заповед за забрана на паша на селскостопански животни в горски територии
229 СЪОБЩЕНИЕ ЗА СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ
230 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
231 ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС
232 СПИСЪК НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ПО РЕДА НА ЧЛ.37 и АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
233 О Б Я В Л Е Н И Е № 8 /15.02.2018 год.
234 О Б Я В Л Е Н И Е № 7 /15.02.2018 год.
235 О Б Я В Л Е Н И Е № 6 /15.02.2018 год.
236 ОБЯВА за продажба на ПАЯК
237 ОБЯВА за търг
238 ОБЯВА за търг
239 О Б Я В Л Е Н И Е № 5/15.01.2018 год.
240 ОБЯВЛЕНИЕ № 4, гр. Банско, 12.01.2018 год.

eobshtina

mestni-izbori-2019


open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

You are here