Конкурси, търгове и обяви

Показване на № 
211 Съобщение за публична продан
212 Списък на допуснатите кандидати за длъжността "Началник отдел Приходи"
213 СЪОБЩЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.69 И ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.70 ОТ /ППЗСПЗЗ/ ЗА СТОПАНСКАТА 2018/2019г.
214 О Б Я В А
215 ОБЯВА
216 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
217 ОБЯВЛЕНИЕ
218 ОБЯВЛЕНИЕ
219 ОБЯВЛЕНИЕ
220 ОБЯВЛЕНИЕ
221 ОБЯВЛЕНИЕ
222 Уведомление
223 О Б Я В Л Е Н И Е № 29/07.06.2018 год.
224 О Б Я В Л Е Н И Е № 28/07.06.2018 год.
225 О Б Я В Л Е Н И Е № 27/07.06.2018 год.
226 О Б Я В Л Е Н И Е № 26/07.06.2018 год.
227 СЪОБЩЕНИЕ
228 ЗАПОВЕД №РД-08-106/10.05.2018
229 Съобщение за публична продан
230 ЗАПОВЕД №РД-08-107/11.05.2018
231 О Б Я В А
232 Заповед и споразумение землище село Кремен
233 О Б Я В А
234 ЗАПОВЕД № РД-08-089/08.05.2018г.
235 ЗАПОВЕД № РД-08-090/08.05.2018г.
236 ЗАПОВЕД № РД-08-088/08.05.2018г.
237 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ПО РЕДА НА ЧЛ.37И, АЛ.6 ОТ ЗСПЗЗ
238 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
239 О Б Я В Л Е Н И Е № 16/20.04.2018 год.
240 О Б Я В Л Е Н И Е № 15/20.04.2018 год.

eobshtina

mestni-izbori-2019


open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

You are here