Конкурси, търгове и обяви

Показване на № 
241 ОБЯВЛЕНИЕ № 3, гр. Банско, 12.01.2018 год.
242 СЪОБЩЕНИЕ
243 ОБЯВА
244 СЪОБЩЕНИЕ
245 Обявление № 95 от 18.12.2017 год.
246 О Б Я В Л Е Н И Е № 1/05.01.2018 год.
247 ОБЯВА
248 Съобщение
249 ЗАПОВЕД № РД-08-609/28.12.2017 г.
250 ЗАПОВЕД № РД-08-606/28.12.2017 г.
251 ЗАПОВЕД № РД-08-607/28.12.2017 г.
252 ЗАПОВЕД № РД-08-608/28.12.2017 г.
253 Решение №БД-21-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
254 О Б Я В Л Е Н И Е № 96/21.12.2017 год.
255 О Б Я В Л Е Н И Е № 95/21.12.2017 год.
256 О Б Я В Л Е Н И Е № 91/04.12.2017 год.
257 О Б Я В Л Е Н И Е № 92/05.12.2017 год.
258 Уведомление за инвестиционно предложение
259 Обявление за публична продажба
260 Обявление за публична продажба
261 ОБЯВА
262 Съобщение
263 Съобщение
264 ОБЯВА
265 ОБЯВА
266 ОБЯВА
267 ОБЯВЛЕНИЕ № 88 от 21.11.2017 год.
268 ОБЯВЛЕНИЕ № 80 от 19.10.2017 год.
269 О Б Я В Л Е Н И Е № 89/24.11.2017 год.
270 ЗАПОВЕД № 01-17-116

eobshtina

mestni-izbori-2019


open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

You are here