Конкурси, търгове и обяви

Показване на № 
241 О Б Я В Л Е Н И Е № 14/20.04.2018 год.
242 Уведомление за публична продан
243 Процедури по наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
244 О Б Я В Л Е Н И Е № 13/30.03.2018 год.
245 О Б Я В Л Е Н И Е № 12/30.03.2018 год.
246 О Б Я В Л Е Н И Е № 11/30.03.2018 год.
247 Съобщение
248 Съобщение
249 Съобщение
250 Съобщение
251 ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА БАНСКО ЗА 2018 ГОДИНА
252 Награда за младежка формация Бански Старчета
253 О Б Я В Л Е Н И Е № 10/14.03.2018 год.
254 Съобщение за публична продан
255 Заповед за забрана на паша на селскостопански животни в горски територии
256 СЪОБЩЕНИЕ ЗА СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ
257 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
258 ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС
259 СПИСЪК НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ПО РЕДА НА ЧЛ.37 и АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
260 О Б Я В Л Е Н И Е № 8 /15.02.2018 год.
261 О Б Я В Л Е Н И Е № 7 /15.02.2018 год.
262 О Б Я В Л Е Н И Е № 6 /15.02.2018 год.
263 ОБЯВА за продажба на ПАЯК
264 ОБЯВА за търг
265 ОБЯВА за търг
266 О Б Я В Л Е Н И Е № 5/15.01.2018 год.
267 ОБЯВЛЕНИЕ № 4, гр. Банско, 12.01.2018 год.
268 ОБЯВЛЕНИЕ № 3, гр. Банско, 12.01.2018 год.
269 СЪОБЩЕНИЕ
270 ОБЯВА

eobshtina

mestni-izbori-2019


open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

You are here