Конкурси, търгове и обяви

Показване на № 
31 Обява провеждане процедура трайни насаждения за гр.Банско за 19-20
32 Обява заседание на комисите за ниви и трайни насаждения за 2019-2020
33 Обява заседание на комисите за ниви и трайни насаждения за 2019-2020
34 Заповед
35 ОБЯВА
36 ОБЯВА
37 ОБЯВА
38 СЪОБЩЕНИЕ от 30.07.2019 година
39 СЪОБЩЕНИЕ от 25.07.2019 година
40 СЪОБЩЕНИЕ от 25.07.2019 година
41 ОБЯВА
42 СЪОБЩЕНИЕ от 22.07.2019 година
43 ОБЯВА
44 СЪОБЩЕНИЕ
45 Допълнителен годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии стопанисвани от ТП "ДГС Места" за 2019
46 Обявление № 33/06.06.2019г.
47 ОБЯВА
48 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
49 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
50 Уведомление
51 ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАТЕГОРИЗАЦИЯТА НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ
52 Обявление за публична продан
53 Обявление за публична продан
54 Обявление за публична продан
55 О Б Я В Л Е Н И Е № 38/03.07.2019г.год.
56 О Б Я В Л Е Н И Е № 37/03.07.2019г.год.
57 ОБЯВА за търг
58 СЪОБЩЕНИЕ от 14.06.2019 година
59 СЪОБЩЕНИЕ
60 ОБЯВА

eobshtina

mestni-izbori-2019


open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

You are here